Aktualności
Konkursy
17 Marca
Opublikowano: 2023-03-17

Samodzielnie zaprojektuj ścieżkę uczenia się

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Uniwersytetem Śląskim zainaugurowały wspólny projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Rekrutacja dla chętnych, którzy chcą samodzielnie zaprojektować ścieżkę uczenia się i zrealizować swoje naukowe marzenia potrwa do 20 marca.

„Uczelnie przyszłości” to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To program, który uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. Pierwszy etap rekrutacji do projektu ruszył 17 marca i zostanie zamknięty 20 marca 2023 roku. Rekrutacja odbywa się za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez opracowanie przez NCBR wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym, wspierającego podnoszenie wśród studentów kluczowych kompetencji przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. W efekcie wraz z tym projektem NCBR proponuje rozwiązanie o charakterze systemowym, które wdrożone przez polskie uczelnie wpłynie pozytywnie na rozwój jakości i skuteczności kształcenia młodych ludzi, potrzebujących kompetencji do tworzenia rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości, zarówno jako pracownicy firm, jak i samodzielni przedsiębiorcy.

NCBR od lat aktywnie wspiera współpracę uczelni i przedsiębiorców. Rozpoczęta rekrutacja jest efektem podpisanego w listopadzie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim dotyczącym realizacji projektu wspierającego podnoszenia kluczowych kompetencji wśród studentów. Wspólnie z uczelnią opracowaliśmy m.in. model zasad rekrutacji studentów, tworzenia indywidualnego programu studiów oraz punktacji ECTS. Następnie przeprowadzona zostanie pilotażowa ścieżka dydaktyczna dla studentów oraz weryfikacja zaproponowanych rozwiązań. Projekt ma pokazać sposób kształcenia promujący nastawienie na rozwiązywanie realnych problemów i kreowanie innowacyjnych rozwiązań tak, by wdrożenia były – dla studenta, a w przyszłości naukowca lub pracownika szeroko pojętego biznesu – fundamentem działań – tłumaczy dr Agnieszka Tokaj-Krzewsk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Projektu przeprowadzony zostanie pilotaż wypracowanych rozwiązań, podczas którego uczestniczki i uczestnicy w okresie do 31 października zrealizują indywidualną ścieżkę uczenia się obejmującą:

  • mikromoduły z możliwością indywidualnych wyborów;
  • wsparcie mentorskie przy realizacji, autorskiego projektu innowacyjno-wdrożeniowego (learnig by doing) z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozyskanych podczas studiów i indywidualnej pracy z mentorem;
  • 3 etapy realizacji projektu, powiązane z kamieniami milowymi projektu, których zakończenie skutkować będzie wypłatą jednorazowego stypendium na rzecz np. zakupu literatury, dostępów, materiałów/odczynników, udziału w konkursach, wydarzeniach naukowych, konferencjach, wystawach.

Całkowita wysokość stypendium dla każdego z uczestników wynosi 10 tys. zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Projektu „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)