Aktualności
Konkursy
03 Listopada
Opublikowano: 2020-11-03

Siła technologii materiałowych

Ponad 168 mln zł na wsparcie innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych trafi do konsorcjów polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło trzeci konkurs TECHMATSTRATEG.

TECHMATSTRATEG III to konkurs na projekty obejmujące innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, a także materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. W kolejnej edycji do dofinansowania zostało wybranych trzynaście projektów na łączną kwotę 168,6 mln zł.

– Jestem przekonany, że współpraca naszych naukowców i przedsiębiorców, którzy przygotowują się do realizacji kolejnej puli bardzo wymagających projektów w dziedzinie technologii materiałowych, zaowocuje transferem wyników prac do gospodarki w postaci nowych materiałów oraz produktów powstałych na ich bazie. Właśnie ten praktyczny aspekt konkursu ma wielką siłę przyciągania nowatorskich pomysłów ambitnych zespołów  – akcentuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nabór wniosków prowadzony był do 29 kwietnia br. O dofinansowanie mogły się ubiegać konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jedno konsorcjum może się składać z 3–7 podmiotów. Po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcie udzielone zostanie na realizację fazy badawczej (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazy przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln zł. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać nawet do 80% dofinansowania fazy badawczej projektu.

– Konkurencja była duża, ponieważ wpłynęło 45 wniosków. Pozwoliło nam to wyłonić projekty badawczo-rozwojowe, które mają szansę przyczynić się do wzrostu znaczenia Polski w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych. To prężnie rozwijająca się dziedzina o strategicznym znaczeniu, dlatego warto w nią inwestować  poważne środki. Kwota dofinansowania w trzech konkursach TECHMATSTRATEG sięga w sumie 471,4 mln zł –mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zainicjowany przed czterema laty program TECHMATSTRATEG ma na celu pobudzanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Zgodnie z jego założeniami, realizowane projekty służą opracowaniu i przygotowaniu wdrożenia nowych produktów, technik, technologii oraz całego spektrum innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych. W dwóch poprzednich edycjach konkursu dofinansowanie o łącznej wysokości 302,8 mln zł otrzymały 32 konsorcja.

W pierwszym konkursie 18 projektów uzyskało 148,5 mln zł wsparcia. Wśród tych przedsięwzięć znajduje się np. opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów. Nad projektem, którego wyniki mają szansę znaleźć zastosowanie chociażby w urządzeniach do wykrywania węglowodorów przydatnych w poszukiwaniach ropy naftowej czy w przemyśle petrochemicznym, pracują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, firma Airoptic Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego i Politechnika Rzeszowska. Dofinansowanie przyznane przez NCBR wynosi 9,4 mln zł.

„Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)” – to inny nowatorski projekt, w który blisko trzy lata temu zaangażowała się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej wraz z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz przedsiębiorstwem VIGO System S.A. Mając do dyspozycji wsparcie w wysokości 6,1 mln zł, konsorcjanci dążą do umożliwienia produkcji urządzeń o lepszych parametrach niż dotychczas, w tym bardziej energooszczędnych, niezawodnych i tańszych, o potencjalnie szerokim polu zastosowań – od przemysłowych i medycznych po zastosowania kosmiczne i związane z ochroną środowiska.

Pomysł na opracowanie wydajnych i lekkich układów zasilających złożonych z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczonych do zastosowań specjalnych realizują wspólnie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN oraz ML System S.A. Zaczernie. Grant pozyskany przez konsorcjum opiewa na kwotę 13,9 mln zł.

Z kolei w grupie 14 przedsięwzięć wyłonionych w ramach drugiego konkursu TECHMATSTRATEG, dofinansowanych w sumie kwotą 154,3 mln zł, zwraca uwagę chociażby wysoko oceniony projekt „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. Od ponad roku pracuje nad nim Uniwersytet Gdański we współpracy z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i przedsiębiorstwem Innovabion Sp. z o.o. Przyznane wsparcie – 24,6 mln zł – wspomaga proces opracowania nowatorskich sposobów dostarczania leków i wytworzenia specjalnych nanomateriałów wykorzystywanych do leczenia chorób.

Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych to temat badawczy z jeszcze innej dziedziny, na którym skupia się konsorcjum w składzie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska oraz firma MABO Sp. z o.o. Zaangażowane podmioty otrzymały na ten cel 7,8 mln zł.

Więcej informacji na temat wyników trzeciego konkursu TECHMATSTRATEG znajduje się na stronie internetowej: ncbr.gov.pl.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)