Aktualności
Konkursy
24 Maja
Opublikowano: 2019-05-24

SIMP nagrodziło najlepsze osiągnięcia techniczne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ogłosiło wyniki 12 edycji konkursu na najlepsze osiągnięcia techniczne. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach.

Do konkursu mogły być zgłaszane zespoły z uczelni technicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz średnich szkół technicznych, a także twórcy indywidualni. Pod uwagę brane były innowacyjne osiągnięcia z 2018 roku, takie jak prace i stanowiska naukowo-badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska oraz prace wykonane w średnich szkołach technicznych. Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne mogły dotyczyć konstrukcji wyrobów, technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji, ochrony środowiska i poprawy warunków BHP.

Oceniając zgłoszenia, komisja konkursowa brała pod uwagę to, czy zawierają nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, odznaczają się oryginalnością opracowania i otrzymały patenty lub certyfikaty, mają wysokie parametry techniczne decydujące o efektywności ich zastosowania oraz przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju techniki, ochrony środowiska lub poprawy warunków BHP.

W kategorii prace i stanowiska naukowo-badawczepierwsza nagroda trafiła do konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR sp. z o.o. w Poznaniu za „Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”.

W kategorii „osiągnięcia wdrożone w przemyśle” najwyżej oceniono Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych autorstwa naukowców z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Z kolei w kategorii osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska nagrodę główną przyznano Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Technologii Eksploatacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu z Radomia za „Proekologiczny środek smarowy – Smar ABI-S dla przemysłu rolno-spożywczego”.

Źródło: PWr

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych

Dyskusja (0 komentarzy)