Aktualności
Konkursy
06 Maja
Opublikowano: 2021-05-06

Solidarni z naukowcami

„Solidarni z naukowcami” to nowy konkurs wspierający projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi. Realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Nowy konkurs jest częścią inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Jego adresatami są organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mające umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Na sfinansowanie projektów w konkursie NCBR przeznaczyło 6,25 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 lipca br., a ogłoszenie wyników nastąpi w IV kwartale tego roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin:

  • nauki przyrodnicze
  • nauki inżynieryjne i techniczne
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  • nauki rolnicze
  • nauki społeczne
  • nauki humanistyczne

Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń tematycznych.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)