Aktualności
Konkursy
09 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-09

SPAK nagrodziło najlepsze prace dyplomowe

Absolwentki Politechniki Krakowskiej zwyciężyły w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepsze prace dyplomowe. 

W tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 5 prac inżynierskich i tyle samo magisterskich. Ich tematyka obejmowała problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ponadto prace inżynierskie miały posiadać charakter prac projektowych, zaś magisterskie – charakter opracowań projektowych lub studialnych. Przy ocenie zwracano uwagę m.in. na stopień przydatności pracy dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, innowacyjność, metody autora, merytoryczną wartość rozwiązania, samodzielność pracy oraz umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin.

I nagrodę w kategorii dyplomów inżynierskich otrzymała inż. Klaudia Małyjurek z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK za pracę Park Łokietka projekt parku publicznego przy ulicy Władysława Łokietka w Krakowie. Praca jest projektem publicznego parku na terenie urbanistycznego nieużytku, zlokalizowanego przy ulicy Władysława Łokietka i przy terenach przykolejowych w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, gdzie występuje znaczny deficyt terenów zieleni. Projekt nie ingeruje w roślinność porastającą teren i eksponuje naturalny, półdziki charakter miejsca. Autorka skupiła się także na tym, by siedliska zwierząt, ptaków i owadów zostały przywrócone. Ważną rolę w projekcie pełni także postać króla Władysława Łokietka – w parku przewidziano budowę ścieżki edukacyjnej. Park ma pełnić ważną rolę społeczną i integracyjną wśród okolicznych mieszkańców jako przestrzeń otwarta, pozwalająca na różne aktywności i dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych i osób z dysfunkcjami ruchu. Projekt został przygotowany pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty.

Pozostali laureaci w tej kategorii:

II nagroda – Bartosz Jakub Wojtasik z Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za Projekt ogrodu szkolnego przy SP 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie, (promotor: dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk)

III nagroda – Anna Maria Sasin z Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego za Projekt zagospodarowania terenu na osiedlu mieszkaniowym Krakowska-Południe, przy ul. W. Zbyszewskiego 4 w Rzeszowie (promotor: dr inż. arch. Anna Sołtysik)

I wyróżnienie – Monika Justyna Śpiewak z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie za Koncepcję rewitalizacji rynku w mieście Radymno (dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk)

II wyróżnienie – Otylia Serwatko z Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za Wykorzystanie odpadów opakowaniowych w koncepcji projektowej zielonej ściany we wnętrzu publicznym (promotor: dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr)

I nagrodę w kategorii dyplomów magisterskich przyznano mgr inż. Anecie Majkowskiej z Wydziału Architektury PK za pracę Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy Pychowickiej. To projekt zagospodarowania obszaru zarezerwowanego pod tzw. Kanał Krakowski, zlokalizowany na terenie dzielnicy VIII Dębniki i obejmujący fragment nadbrzeża rzeki Wilgi, ogródki działkowe Ludwinów, nieużytki leżące obok zalewu Zakrzówek oraz tereny leśne biegnące wzdłuż ulicy Norymberskiej. Teren ten cechuje się dużą wartością przyrodniczą i walorami widokowymi, jednak obecnie jest zaniedbany i słabo skomunikowany. Praca zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu przy jednoczesnej ochronie korytarzy ekologicznych i zachowaniu tras przemieszczania się zwierząt. Autorka zaprojektowała także m.in. park Ludwinów, ogród społeczny ze strefą warsztatową oraz placem zabaw, ścieżki rekreacyjno-edukacyjne wraz z trasami rowerowymi wpisanymi w istniejący system komunikacji rowerowej, punkty widokowo-obserwacyjne oraz strefę sportową z torem rolkowo-rowerowym. Promotorką pracy jest dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.

Pozostali laureaci w tej kategorii:

II nagroda – Paulina Stechnij z Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę Dźwięk jako aspekt projektowy przestrzeni miasta (promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis)

III nagroda – Aneta Kluba z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni osiedlowej dla osiedla mieszkaniowego w Szczecinie (promotor: dr inż. Aleksandra Pilarczyk)

I wyróżnienie – Justyna Alicja Kamińska z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę Zielona i niebieska infrastruktura w aranżacjach terenów o funkcjach rekreacyjnych w Olsztynie (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak)

II wyróżnienie – Katarzyna Maria Sochacka z Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego za Postać małego miasteczka na przykładzie Wielopola Skrzyńskiego (promotor: dr inż. arch. Anna Sołtysik)

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną. Dodatkowo za zajęcia I miejsca w kategorii dyplomów magisterskich, autor zwycięskiej pracy ma możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym: „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”.

MK, źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: