Aktualności
Konkursy
04 Maja
Opublikowano: 2020-05-04

Srebrny jubileusz konkursu historycznego „Dzieje Polski”

Pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Polska Macierz Szkolna na Białorusi przeprowadziła XXV Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”. Główną nagrodą jest możliwość podjęcia studiów historycznych w UPH.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 27 uczestników. Przeprowadzono go w trybie zdalnym, uwzględniając ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Uczniowie białoruskich szkół spotkali się na platformie Google Meet wykorzystywanej do realizacji zajęć przez UPH. Najpierw odbyła się część pisemna, podczas której uczestnicy musieli rozwiązać test i wysłać go na odpowiedni adres mailowy w określonym czasie. Za wysłanie odpowiedzi przed wyznaczonym czasem uczestnik mógł zdobyć dodatkowe punkty, natomiast wysłanie odpowiedzi po wyznaczonym czasie groziło utratą zdobytych punktów. Po sprawdzeniu części pisemnej jurorzy wytypowali 6 osób do części ustnej. Składała się z trzech rund. Każdy losował pytania i natychmiast odpowiadał.

Pierwsze miejsce zajęli: Edward Rapiejko (Grodno), Denis Szamigułow (Grodno), Jan Gawryluk (Wołkowysk). Drugie miejsce dla Maksyma Buczyńskiego (Lida) i Władysława Sierhieja (Sopoćkinie). Trzecie miejsce przyznano Anastazji Doroszkiewicz (Dziatłowo).

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski, własnego regionu oraz polskich tradycji i obyczajów wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi. Konkurs jest organizowany od 1996 roku. Wzięło w nim dotąd udział ponad 2 tys. osób polskiego pochodzenia. W obecnym roku szkolnym na Białorusi w różnych formach nauczania języka polskiego lub w języku polskim, uczestniczy 14 712 uczniów. Najwięcej w obwodzie grodzieńskim 7888, a najmniej w homelskim 28.

Adam Bobryk, źródło: UPH

Dyskusja (0 komentarzy)