Aktualności
Konkursy
04 Lutego
Opublikowano: 2019-02-04

Startuje piąty konkurs NCBR na projekty aplikacyjne

140 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w piątym już konkursie „Projekty aplikacyjne”. Nabór wniosków rozpocznie się 4 marca. 

Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

–  Program zakłada powstanie rozwiązań, które będą nowatorskie w skali całej Polski. Chcemy, aby innowacje, które otrzymają wsparcie, realnie służyły gospodarce i społeczeństwu oraz były odpowiedzią na konkretne potrzeby – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Program „Projekty aplikacyjne” cieszy się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. W dotychczas zrealizowanych czterech konkursach dofinansowanie uzyskało ponad 110 projektów, na wsparcie których NCBR przeznaczyło ponad pół miliarda złotych. Wśród nich znalazła się m.in. nowatorska dla branży poligraficznej technologia rasteryzacji obrazu wykorzystywana w procesach drukowania czy system inteligentnych znaków drogowych.

– Efekty prac badawczych, które prowadzone są na polskich uczelniach często zostają w czterech ścianach laboratorium czy sali wykładowej. „Aplikacyjne” znaczy możliwe do zastosowania w praktyce. Dzięki temu konkursowi udaje nam się skutecznie przekonać naukowców do komercjalizacji i wdrażania ich rozwiązań –  tłumaczy prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. „krajową inteligentną specjalizację”. Eksperci ocenią także opłacalność wdrożenia pod kątem tego, czy pomysły mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimalnie 1 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku innych konkursów NCBR, finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, miejsce realizacji projektu musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym (tj. poza województwem mazowieckim). Nabór wniosków potrwa od 4 marca do 30 kwietnia br. Więcej informacji oraz nabór wniosków na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 Źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)