Aktualności
Konkursy
20 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-20

Stawiamy na praktyczną edukację. Rusza konkurs na studia dualne

Nowe szanse rozwoju dla studentów. Dzięki programom kształcenia łączącym zajęcia na uczelni z zatrudnieniem w biznesie uzyskają oni nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie. NCBR przeznaczy na ten cel 100 mln zł.

Studia dualne to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Receptą na sukces ma być efektywne połączenie nauki z pracą, możliwe dzięki realizacji specjalnych programów kształcenia przemiennego, zakładającym równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie w firmie.

– Systematycznie wprowadzamy zmiany podnoszące jakość kształcenia na polskich uczelniach. Rozwiązania  legislacyjne zaproponowane w Ustawach innowacyjnych oraz w Konstytucji dla Nauki będą fundamentem systemu szkolnictwa wyższego. – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Lepsze regulacje są dziś niezbędne, ale towarzyszyć im musi również  gwarancja finansowania projektów, które otwierają szerokie perspektywy dla młodych naukowców i umożliwiają im prowadzenie prac naukowych w dwóch środowiskach – akademickim oraz biznesowym – podkreśla Gowin.

Konkurs Studia Dualne jest kolejną inicjatywą NCBR służącą podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Tym razem uczelnie aplikujące o granty powinny przygotować projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowana będzie ich realizacja. Rozwój studiów dualnych wpisuje się także w urzeczywistnienie wizji szkolnictwa wyższego sformułowanej przez Jarosława Gowina w Konstytucji dla Nauki. Ich wymiernym efektem ma być bowiem bliższa współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji, co z kolei ma pomóc w rozwoju innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

– Stale widzimy potrzebę precyzyjnego dopasowywania realizowanych na uczelniach programów kształcenia do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt studiów. Praktyka wsparta doświadczeniem to bezcenny kapitał dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na najlepsze projekty czeka pula 100 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy, a efektem każdego z nich powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób.

Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 stycznia do 2 marca 2018 r.

Więcej informacji na temat konkursu i jego pełny regulamin dostępne są na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)