Aktualności
Konkursy
25 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-25

Sto mln zł dla uczelni, które pomogą zdobyć atrakcyjne kwalifikacje

W przyszłym tygodniu rusza nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji pracowników. Uczelnie otrzymają na ten cel w sumie 100 mln zł.

Europejski Rok Umiejętności – inicjatywa ogłoszona przez Komisję Europejską – znajduje odzwierciedlenie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tym razem uczelnie będą mogły rozwinąć ofertę adresowaną do osób dorosłych, które chcą podnieść lub uzupełnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy.

Osiągnięciu tego celu służyć będą rozmaite programy i działania dydaktyczne, m.in. kursy, szkolenia czy warsztaty. Projekty mogą również obejmować uruchamianie i prowadzenie kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wsparciem nie są natomiast objęte studia podyplomowe.

Chcemy umożliwić szkołom wyższym przekuwanie idei uczenia się przez całe życie w konkretne propozycje. W obliczu zmian, jakie zachodzą na naszych oczach, stały rozwój zawodowy to konieczność. Kto go zaniedba, ten faktycznie się cofa. Nabywanie umiejętności, na które panuje największy popyt, jest szansą zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej naszej gospodarki. Uczelnie mogą w tym pomóc, biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców oraz mierząc się z wyzwaniem kształcenia kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki. One już taki potencjał mają, ale warto i trzeba go wzmacniać – przekonuje dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowoczesne uczelnie współpracują z przemysłem

Projekty w konkursie mogą zgłaszać uczelnie – samodzielnie lub w uzasadnionych przypadkach także w partnerstwie, np. z inną uczelnią. Na ich realizację przyznawane będzie dofinansowanie w wysokości do 97%, wymagany jest także niewielki wkład własny. W sumie do rozdysponowania jest 100 mln zł. Nabór wniosków ruszy 30 sierpnia i potrwa do 14 listopada.

Kto może być uczestnikiem takiego projektu? To osoby w wieku 18–64 lat, które pracują lub mogą być aktywne na rynku pracy i potrzebują specjalistycznych kwalifikacji lub kompetencji. Te ostatnie będą określane na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę w toku np. własnych analiz lub innych aktualnych badań dotyczących luk w umiejętnościach pracowników. W efekcie projektów kompetencje lub kwalifikacje zdobędzie w sumie co najmniej 8 tys. osób.

To wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli pełniej wykorzystać w naszym kraju nowe możliwości, jakie niesie ze sobą ekologiczna i cyfrowa zmiana. Nie mam wątpliwości, że duże znaczenie dla powodzenia projektów będzie miało zaangażowanie pracodawców z branż o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w danym regionie Polski, zarówno na etapie tworzenia programów, jak i prowadzenia zajęć – zwraca uwagę Jacek Orzeł.

O szczegółach konkursu będzie mowa podczas spotkania informacyjnego, które zaplanowano na 3 października br. w Warszawie (z możliwością uczestnictwa także online). Rejestracja zostanie wkrótce uruchomiona.

Więcej informacji o konkursie „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”.

MK, źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)