Aktualności
Konkursy
12 Kwietnia
Źródło: www.formy.xyz
Opublikowano: 2021-04-12

Studenccy liderzy GOZ

Łukasz Ziemba z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach został zwycięzcą konkursu Stena Circular Economy Award promującego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Doceniono jego projekt „Łach”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ.

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. Honoruje przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego, których pomysły związane są z obszarem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W tym roku do konkursu nadesłano 57 zgłoszeń. W kategorii projektów studenckich nagrodę główną otrzymał Łukasz Ziemba z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za projekt „Łach”, który angażuje osadzonych w zakładzie karnym w produkcję pokrowców na telefony, laptopy czy tablety. Produkty są tworzone z resztek materiałów powstających podczas produkcji odzieży roboczej.

Z rozmów ze skazanymi wynika silna potrzeba motywacji. Skazani wyrażają głęboką chęć kontaktu z ludźmi przebywającymi na wolności, co stanowi dla nich powód do zachowań resocjalizujących. Chcą też, by zauważono pracę, jaką wkładają oni w chęć readaptacji społecznej oraz poczucie bycia akceptowanym i przydatnym w oczach społeczeństwa – tłumaczy autor projektu.

Kluczowe było zaprojektowanie produktu zgodnego z ideą marketingu opartego na wzbudzaniu emocji uwzględniającego niskie umiejętności skazanych oraz ograniczenia w postaci materiałów dostępnych w przedsiębiorstwie oraz parku maszynowego znajdującego się na jego terenie. Ponadto zaangażowaniu skazanego w produkcję produktu miało towarzyszyć zmniejszenie mentalnej odległości pomiędzy nim a użytkownikiem wytwarzanego przez niego dzieła. Założono trzy sposoby komunikacji/rekomendacji:

  • listowny – produkt uzupełniony jest o pisemną adnotację wyjaśniającą klientowi ideę usługi. Nabywca ma możliwość podzielenia się opinią, przekazywaną później wytwórcy poprzez radiowęzłową audycję, oraz tablice informacyjne znajdujące się na więziennych korytarzach/ halach produkcyjnych,
  • internetowy – klient ma możliwość rekomendowania produktu w Internecie. W celu pozostawienia motywującej rekomendacji dla skazanego, ma możliwość uczynienia tego poprzez portale społecznościowe nowej marki ŁACH, bądź formularz na stronie firmy – podobnie jak w rekomendacji listownej komunikacja z osadzonymi następuje poprzez radiowęzeł i tablice informacyjne,
  • poprzez rozgłos –nabywcy wymieniają informacje poprzez nieformalne kanały, dzięki temu budują rozpoznawalność produktów w społeczeństwie.

Jak podkreśla Łukasz Ziemba, może wydawać się to błahe, jednak dla skazanych pozytywna opinia ze świata zewnętrznego jest niesamowicie ważna, a tym samym mobilizująca do poddawania się procesowi resocjalizacji.

Akceptacja środowiska zewnętrznego świadczy o gotowości ponownego przyjęcia do społeczeństwa osoby wcześniej z niego wykluczonej – dodaje.

W nagrodę otrzymał laptop oraz grant w wysokości 10 tys. zł na realizację zgłoszonego pomysłu, który był podstawą jego pracy magisterskiej napisanej w Pracowni informacji wizualnej ASP w Katowicach pod kierunkiem dr hab. Justyny Szklarczyk-Lauer.

Wyróżnienie otrzymali Piotr Długosz i Jacek Organiściak z Politechniki Łódzkiej za wspólny projekt „Wielorazowe opakowanie kurierskie”, którego celem jest minimalizacja produkcji odpadów przez wprowadzenie opakowania kurierskiego wielokrotnego użytku, wykonanego z „zielonych” polimerów.

Zauważyliśmy duży problem opakowań transportowych zostających po wizycie kurierów. Widać go szczególnie teraz, gdy panuje pandemia i zamykane są sklepy stacjonarne. Świadczą o tym przepełnione pojemniki na makulaturę czy plastik. Kurierskie opakowanie wielokrotnego użycia zniwelowałoby ten problem – otrzymywalibyśmy jedynie zamawiany produkt bez zbędnych materiałów. Do wykonania opakowań zaproponowaliśmy użycie polietylenu pochodzącego z recyklingu, ponieważ jest to materiał wytrzymały odporny na warunki środowiska, a przede wszystkim prosty w obróbce. Opakowanie zawiera również system stabilizacji eliminujący stosowane obecnie wypełniacze. Jedynym jednorazowym elementem opakowania będzie plomba zabezpieczająca również wykonywana z materiałów recyklingowych i możliwa do ponownego przetworzenia – opisują studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.

Ich projekt powstał pod opieką naukową mgr inż. Anny Kozieł w ramach przedmiotu projektowanie opakowań.

MK, źródło: ASP, PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)