Aktualności
Konkursy
29 Września
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2023-09-29

Studenci Politechniki Krakowskiej zwycięzcami konkursu „Kolej na naukę”

Projekt studentów Politechniki Krakowskiej dotyczący zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci trakcyjnej, okazał się najlepszy w konkursie „Kolej na naukę – #IC2030” organizowanym przez PKP Intercity.

Konkurs ogłoszony w marcu przez największego polskiego operatora kolejowego skierowany był do studentów i kadr naukowych uczelni, a także przedstawicieli jednostek badawczych, wchodzących w skład start-upów. Uczestnicy musieli uwzględnić w swoich projektach zadania zawarte w strategii przewoźnika, zaś zakres poszczególnych zagadnień wyznaczały tematy: wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym; kolej – najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego; wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją; zakup biletu – początek wspaniałej podróży. Zgłoszone projekty oceniała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele PKP Intercity. Oceniano korzyści wprowadzenia w życie proponowanego rozwiązania, jego innowacyjność i oryginalność, wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt wdrożenia.

I miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł zdobył projekt „Solarny system wspomagania energetycznego wagonów pasażerskich” autorstwa Doroty Zawadzkiej i Krzysztofa Swałdka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Studenci w swojej pracy przedstawili możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zasilania podzespołów kolejowych wagonów pasażerskich. Jak wskazują, pozyskaną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy też gniazdek 230 V udostępnianych pasażerom.

Popularność paneli fotowoltaicznych w Polsce wzrasta z roku na rok. Są coraz częściej instalowane na dachach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Głównym celem ich montażu jest wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, dzięki której można obniżyć zużycie prądu z sieci energetycznej. Powyższe przesłanki były powodem do rozważenia zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pasażerskich – tłumaczy Dorota Zawadzka.

Celem ambitnych studentów jest ograniczenie poboru prądu z sieci trakcyjnej przez lokomotywę. Młodzi inżynierowie podeszli do swojej pracy rzetelnie i wypunktowali też zagrożenia związane z montażem fotowoltaiki, np. zwiększenie masy pojazdu, a w konsekwencji nacisku na oś. Zwrócili również uwagę na fakt, iż nasłonecznienie niektórych szlaków kolejowych może nie być wystarczające do wytworzenia niezbędnej energii elektrycznej.

II miejsce (10 tys. zł) przypadło projektowi „Kolej na smart – planning!”.  Prezentuje on pomysł optymalizacji zarządzania skomunikowaniami przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego oraz usprawnienia informacji pasażerskiej. Umożliwia przekierowywanie podróżnych do innych pociągów w przypadku opóźnień. Autorami są: Jan Mieszko Parszewski z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku i Adam Sulik z Politechniki Warszawskiej.

III miejsce zajął projekt „Bezpieczna podróż nie tylko na torach”, w którym zaproponowano funkcję samodzielnego potwierdzania swojej tożsamości przez pasażera (self-check in) w aplikacji mobilnej PKP Intercity przy wykorzystaniu uwierzytelnienia w aplikacji m-Obywatel. Autorem rozwiązania jest Mateusz Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Otrzymał w nagrodę 5 tys. złotych.

PKP Intercity rozwija współpracę z uczelniami w Polsce, aby w pełni korzystać z potencjału środowiska naukowego i polskich studentów. Spółka zawarła umowy o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami, które posiadają wieloletnią tradycję kształcenia dla branży kolejowej. W gronie partnerów PKP Intercity są m.in. Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz uczelnie kształcące w branżach kluczowych dla rozwoju kolei. Współpraca odbywa się w formie konferencji, seminariów, warsztatów oraz sympozjów, jak również staży dualnych i studiów podyplomowych.

MK, źródło: PK, PKP

Dyskusja (0 komentarzy)