Aktualności
Konkursy
07 Maja
Źródło: www.una-europa.eu
Opublikowano: 2021-05-07

Studenci UJ zwycięzcami konkursu Una Europa Prize

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się wśród laureatów konkursu Una Europa Prize. Jego celem było zaprezentowanie wizji uniwersytetu przyszłości oczami studentów.

W lutym 2021 roku podczas pierwszego Kongresu Studentów Una Europa ogłoszony został konkurs Una Europa Prize. Zadaniem jego uczestników było przygotowanie krótkiego filmu przedstawiającego wizję i wartości Una Europa. 6 maja odbyła się wirtualna ceremonia wręczenia nagród trzem zwycięskim zespołom.

Pierwsze miejsce przyznano pracy zespołowej zatytułowanej „The Symphony of the Future University”. Film został przygotowany wspólnie przez studentów uniwersytetów: Jagiellońskiego (Maria Cipińska z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Eryk Lasek z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych), Bolońskiego oraz Helsińskiego. Autorzy skupili się na koncepcji paneuropejskiego kampusu łączącego studentów wielu narodowości, sprzyjającego powstawaniu więzi i kreowaniu wspólnej, europejskiej społeczności akademickiej.

„Symfonia Uniwersytetu Przyszłości” w piękny sposób łączy wartości Una Europa, podkreślając różnorodność działań przyszłej uczelni i współpracy, a nawet zabawy – podkreślali jurorzy konkursu.

Drugie miejsce zdobyła indywidualna praca Arkadiusza Kleja, studenta Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, zatytułowana „Telos”. Zdaniem jury doskonale odzwierciedla ona wizję przyszłej uczelni z perspektywy studenta, podkreślającą obowiązki każdego z jej członków. Doceniono oryginalną i opartą na wartościach koncepcję wychodzącą poza standardowe „akademickie myślenie”.

Trzecie miejsce zajął film „The University of the Future We Want” przygotowany przez studentów Uniwersytetu Bolońskiego w składzie Davide Coppola, Roberto Perriccioli i Simona Capecelatro. Film przekonał jury swoim naciskiem na społeczne aspekty uczenia się i jego ważne przesłanie na przyszłość w dużej mierze oparte na naszej obecnej sytuacji epidemicznej.

Nagrody w imieniu rektorów uniwersytetów Una Europa wręczyła przewodnicząca Rady Dyrektorów Verena Blechinger-Talcott.

Una Eeuropa to sieć uniwersytecka skupiająca osiem uczelni: KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Helsingin Yliopisto/ Helsingfors universitet, Universidad Complutense de Madrid, Freie Universität Berlin, University of Edinburgh, Alma Mater Studiorum Università di Bologna oraz Uniwersytet Jagielloński. Kształci się w nich ogółem blisko 400 tys. studentów. Konsorcjum znalazło się w gronie laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej European Universities finansowanego z programu Erasmus+.

Dyskusja (0 komentarzy)