Aktualności
Konkursy
02 Października
Opublikowano: 2020-10-02

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 7 mln zł na wsparcie projektów studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni wyższych. Nabór wniosków w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” rusza 12 października.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego 18 września 2020 roku. Jego przedmiotem jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie. Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 tys. zł. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie projektów, szkolenia czy działania promocyjne, które posłużą transferowi przygotowanych rozwiązań do sfery gospodarczej. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy.  Nabór wniosków ruszy 12 października i potrwa do 13 listopada 2020 r.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. 22 529 23 41.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)