Aktualności
Konkursy
10 Maja
Autor: Paweł Matulewicz
Opublikowano: 2023-05-10

Student PB z nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji

Paweł Matulewicz, student Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, zdobył PRIX SARP FR za najciekawszy projekt dyplomowy inżynierski 2022 roku. Zaprojektował „Centrum społeczności” mające służyć migrantom w sytuacjach kryzysowych. 

W tegorocznym konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji brało udział 17 projektów dyplomowych z Wydziałów Architektury: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania z Warszawy.

PRIX SARP FR za najciekawszy projekt dyplomowy inżynierski 2022 roku trafiła do inż. arch. Pawła Matulewicza, studenta studiów II stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Zaprojektował „Centrum społeczności”.

Nasi studenci od dawna włączają się w dyskusję, jaka toczy się wśród urbanistów i planistów, architektów, a dotyczy wpływu zmian klimatycznych na nasze miejsce zamieszkania. Zajmujemy się wycinkiem tej problematyki, czyli kwestią przesiedlania osób lub całych społeczności z terenów zagrożonych bądź takich, które będziemy musieli opuścić. Pytaniem, przed którym zostaną postawione przyszłe pokolenia architektów, nie będzie już „kiedy”, ale „gdzie” i „jak” przesiedlać dotknięte tym przymusem grupy. Myśląc o uchodźcach mamy w głowie obraz osób spoza naszego kraju, kontynentu. Natomiast niedługo problem może dotknąć także mieszkańców Unii Europejskiej, Polski – tłumaczy dr inż. arch. Michał P. Chodorowski, adiunkt w Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, pod którego kierunkiem powstała zwycięska praca.

„Centrum społeczności” wykonane przez Pawła Matulewicza jest częścią projektu całego osiedla, które  zaprojektował wspólnie ze swoją narzeczoną Gabrielą Zawadzką, również studentką PB. Osiedle miałoby służyć migrantom w sytuacjach kryzysowych.

W całym osiedlu zdecydowano się na zaprojektowanie zarówno domów, jak i obiektu centralnego, z wykorzystaniem technologii prefabrykacji drewnianej. Zmiany funkcji, możliwe dzięki modułowej konstrukcji drewnianej, zezwalają na prostą rearanżację wnętrz, dopasowując je do aktualnych potrzeb. Zaplanowany budynek miałby stać w centrum osiedla. Odpowiednio ukształtowana przestrzeń wspólna może tworzyć dodatkową przestrzeń użyteczną całego założenia. Jest to również przestrzeń ważna z punktu widzenia relacji społecznych, poczucia własności i odpowiedzialności mieszkańców za dany teren. Zaangażowanie osób przesiedlonych w proces planowania i tworzenia przestrzeni wspólnych pod nadzorem architektów, nie tylko pozwoliłoby na stworzenie przestrzeni odpowiadającej zapotrzebowaniu mieszkańców, ale również służyłoby zacieśnianiu więzi społecznych w nowym miejscu – tłumaczy promotor pracy.

Podczas projektowania student analizował istniejące obozy dla uchodźców i występujące w nich problemy.

Często takie osiedla powstają jako tymczasowe, a później są uciążliwe dla użytkowników. Stąd poszukiwanie konstrukcji, która umożliwiałaby zmianę w czasie – to był motyw przewodni projektu – wyjaśnia Paweł Matulewicz.

Modułowa konstrukcja drewniana to nie przypadek. Dzięki prefabrykacji drewnianych modułów już przed kryzysem można gotowe elementy przechowywać w kontenerach i w odpowiednim momencie przewozić na teren projektowanego osiedla, a także w krótkim czasie zmontować w całość.

To propozycja dla ofiar powodzi, pożarów. Kiedy zaczynaliśmy projektowanie, nikt nie przypuszczał, że wybuchnie wojna w Ukrainie i do Polski trafią tysiące uchodźców. Projektowaliśmy osiedle pod kątem planowanego przesiedlenia, na przykład z powodów katastrofy klimatycznej. Do pracy dołączyliśmy stworzony wspólnie cały schemat planowanego przesiedlenia, dzieląc je na poszczególne etapy uwzględniające aspekty prawne, logistyczne i technologiczne – opisuje autor, który podobnie jak jego narzeczona kontynuuje studia II stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Uroczystość wręczenia nagród Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji odbędzie się pojutrze w Strasburgu w ramach Architektonicznych Spotkań Europejskich, w których Polska jest krajem zaproszonym.

MK, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)