Aktualności
Konkursy
20 Lipca
„Modest House”, autorka: Zlata Hrabtsevich
Opublikowano: 2022-07-20

Studentki PK i PWr autorkami najlepszych projektów proklimatycznego domu

Studentki z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej zostały laureatkami konkursu „Dom z klimatem” – na najlepszy projekt proklimatycznego domu. Inicjatywa miała na celu poszerzanie wiedzy o budownictwie ekologicznym i przyjaznym klimatowi wśród studentów i dyplomantów kierunków związanych z architekturą i budownictwem. 

Konkurs architektoniczny na projekt proklimatycznego domu odbył się w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu „Dom z klimatem”. Według autorów przedsięwzięcia taki dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła, a także zbiera deszczówkę z terenu całej posesji. Jest również wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury nagrodziło 3 prace konkursowe. Za najlepszy uznano projekt „Modest House” Zlaty Hrabtsevich, studentki III roku architektury na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Połączyła ona wysoką jakość architektoniczną z najpełniejszą odpowiedzią na wymagania dotyczące wpływu budynku na środowisko. Jury podkreśliło przemyślany wybór lokalizacji – dom uzupełnia bowiem istniejącą intensywną miejską zabudowę jednorodzinną. Ponadto nowoczesna konstrukcja drewniana redukuje ślad węglowy w cyklu życia budynku. Ponadstandardowa efektywność energetyczna osiągnięta została dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjności przegród zewnętrznych i rozwiązaniom detali budowlanych redukującym mostki termiczne. Rozplanowanie przeszkleń pozwala na pasywne wykorzystanie energii słonecznej w sezonie grzewczym, a zastosowane środki architektoniczne chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem latem, eliminując potrzebę aktywnego chłodzenia. Zwrócono też uwagę na rozwiązania wspomagające bioróżnorodność – budki dla ptaków zintegrowane w ścianie zewnętrznej. „Projekt pokazuje, że dobrą architekturę, zdrowe i wygodne miejsce do mieszkania i pozytywny wpływ na środowisko można pięknie łączyć” – podsumowano w uzasadnieniu.

Drugie miejsce zajęła Julia Lipińska, studentka IV roku architektury na Politechnice Wrocławskiej. Jej projekt został nagrodzony za zastosowanie zasad projektowania cyrkularnego i zaproponowanie rewitalizacji terenu po dawnym PGR z adaptacją istniejącego budynku. Doceniono poszukiwanie przez autorkę rozwiązania zwiększającego intensywność zabudowy, zgodnie ze wskazaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale z nawiązaniem do tradycyjnego układu i w odpowiedniej skali budynków w krajobrazie. Nowo projektowane domy szeregowe, stanowiące część założenia, są współczesne w swoim wyrazie i jednocześnie nawiązują do tradycji poprzez zastosowane proporcje bryły i układ rzutu z charakterystycznym trzonem technicznym z instalacjami i pionami wentylacyjnymi. Wykorzystane materiały: kompozyty wapienno-konopne, konstrukcja drewniana, tynki gliniane, cegła rozbiórkowa, mają biologiczny obieg cyrkularny i ujemny ślad węglowy. Przewidziano możliwość adaptacji i przekształceń oraz ułatwienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ogrody warzywne, owocowe, kwiatowe oraz łąki są rozwiązaniami, które wspierają bioróżnorodność. W projekcie zastosowano rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną, takie jak: zwiększoną izolacyjność cieplną przegród; wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z przewodami poprowadzonymi w sposób pozwalający na zmianę układu pomieszczeń w budynku; powietrzną pompę ciepła zasilającą niskotemperaturową instalację ogrzewania podłogowego; instalację paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na miejscu wraz z punktem ładowania pojazdów elektrycznych.

Podium zamknęła Weronika Roemer, studentka II roku architektury na Politechnice Wrocławskiej. Jej projekt domu jednorodzinnego w technologii strawbale doceniono za architekturę współczesną w swoim wyrazie, a jednocześnie korzystającą z tradycyjnych i lokalnych materiałów. Efektywność energetyczna oraz redukcja śladu węglowego została osiągnięta dzięki zastosowaniu zwartej bryły, właściwej orientacji wobec stron świata oraz drewnianej konstrukcji, kostek słomy, tynków glinianych i drewna, czyli materiałów o biologicznym obiegu cyrkularnym. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie propozycji konkursowej o możliwość budowy osiedla w systemie strawbale, a zwłaszcza za zaproponowanie przestrzeni wspólnych wspomagających bioróżnorodność, z grządkami oraz szklarniami, przestrzeni społecznych ze straganami i biblioteką przy jednoczesnym minimalizowaniu powierzchni domów mieszkalnych i działek. W zakresie efektywności energetycznej zastosowano następujące rozwiązania: zwiększoną izolacyjność cieplną przegród budowlanych w stosunku do aktualnych wymagań, płytę fundamentową jako element akumulujący ciepło, pompę ciepła połączoną z niskotemperaturową instalacją ogrzewania podłogowego.

Laureatki, oprócz nagród rzeczowych, otrzymały także „bilet” na zagraniczny wyjazd studyjny. Za organizację konkursu odpowiadały: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

MK, źródło: www.domzklimatem.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)