Aktualności
Konkursy
12 Marca
Opublikowano: 2024-03-12

Stypendia dla badaczek po raz 24

Ruszył nabór zgłoszeń do 24 edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jego celem jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Wnioski można składać do 5 maja.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do badaczek znajdujących się zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery. Przez minione 23 lata przyznano 123 stypendia. Aby dołączyć do grona laureatek należy do 5 maja wysłać swoją aplikację za pośrednictwem platformy www.forwomeninscience.com. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

Nasza inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Kobiety chcą być częścią świata nauki i chcą mówić o swoich sukcesach. W ciągu 23 lat trwania programu stypendialnego wyróżniliśmy już 123 uzdolnione badaczki. Wiele z nich nadal rozwija swoje kariery naukowe – w Polsce i poza jej granicami. Dalsze wspieranie kobiet w rozwoju ich karier naukowych jest szczególnie ważne teraz, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – podkreśla prof. Ewa Łojkowska, przewodnicząca jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Inicjatywa adresowana jest do naukowczyń prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendia można ubiegać się w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej. Spośród najlepszych kandydatek wyróżnionych zostanie sześć, którym przyznane zostaną:

  • 3 stypendia habilitacyjne w wysokości 40 tys. zł;
  • 2 stypendia doktoranckie w wysokości 35 tys. zł;
  • 1 stypendium magistranckie w wysokości 25 tys. zł.

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy) do kwoty 15 tys. zł.

O stypendium mogą aplikować badaczki, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26 roku życia – w przypadku magistrantek, 32 roku życia – w przypadku doktorantek oraz 40 roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

W odróżnieniu do innych projektów grantowych, środki otrzymane w ramach  programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą wykorzystać na dowolny cel: projekt badawczy, wypoczynek, sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek tegorocznej edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, którą zaplanowano na listopad. Więcej informacji o tegorocznej edycji: www.lorealdlakobietinauki.pl.

poprzedniej wyróżniono: Natalię Sauer z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mgr mgr inż. Angelikę Andrzejewską-Romanowską z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, mgr inż. Elżbietę Wątor ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. Martę Pacię z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ, dr Aleksandrę Rutkowską z  Centrum Chorób Mózgu oraz Zakładu Anatomii Neurobiologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, dr Magdalenę Zdrowowicz-Żamojć z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program powstał we Francji w 1998 roku, dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO. W Polsce prowadzony jest od 2001 roku. Ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego.

MK

GIdq7aFXoAAvY5

Dyskusja (0 komentarzy)