Aktualności
Konkursy
13 Października
Opublikowano: 2020-10-13

Stypendia NAWA dla zagranicznych naukowców

Ponad 70 wybitnych naukowców z zagranicznych ośrodków przyjedzie do Polski, by prowadzić tu badania naukowe. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła właśnie drugą edycję Programu im. Stanisława Ulama.

Program im. Stanisława Ulama skierowany jest do naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa. Mogą oni w jego ramach prowadzić w Polsce badania naukowe, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbyć staż podoktorski; pozyskać materiały do badań lub publikacji naukowej; prowadzić zajęcia dydaktyczne w ośrodku goszczącym. W pierwszej edycji, w 2019 roku, stypendia otrzymało 70 naukowców. W rozstrzygniętym właśnie drugim konkursie z programu skorzysta 76 badaczy. Zostali wyłonieni spośród ponad 340 osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce. Otrzymują stypendium NAWA w wysokości 10 tys. zł miesięcznie na czas pobytu naukowego nad Wisłą, przez okres od pół roku do 2 lat. Swoje pobyty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych rozpoczną od stycznia 2021 roku.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków najwięcej zostało przygotowanych przez naukowców przyjeżdzających z Indii (12), Włoch (7), Iranu (6), Ukrainy (5). Po 3 wnioski przyznano obywatelom: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Argentyny i Francji. Najwięcej stypendiów – 29 – otrzymali przedstawiciele nauk przyrodniczych, nieco mniej – 26 – nauk inżynieryjnych i technicznych. Ponadto: 9 trafiło do reprezentantów nauk społecznych, 7 – nauk humanistycznych oraz 3 – medycznych i 2 – rolniczych.

Aż 9 stypendystów będzie gościć na Uniwersytecie Warszawskim, 5 – na Politechnice Wrocławskiej. W sumie 62 osoby przyjadą na polskie uczelnie, 11 – do jednostek Polskiej Akademii Nauk, a 3 – do instytutów badawczych.

Program im. Stanisława Ulama zwiększa stopień umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

– Niewątpliwie Program im. Ulama umożliwia realizowanie ważnych, ambitnych i ciekawych projektów naukowych, ponieważ daje szansę na zaproszenie najlepszych młodych naukowców z całego świata – mówił NAWA prof. Łukasz Berlicki, kierownik zespołu Berlicki Lab (do zespołu profesora dołączyła stypendystka pierwszej edycji Programu im. Ulama dr Violeta Marković). – Powiększenie zespołu naukowego prowadzi do uzyskania potencjału, który pozwala na szybszy rozwój naukowy i podejmowanie trudnych tematów badawczych. Ponadto jest to doskonała okazja do nawiązania długofalowej międzynarodowej współpracy naukowej – podkreślił prof. Berlicki.

Patron Programu, Stanisław Marcin Ulam, był wybitnym polskim matematykiem. Doktorat obronił w 1933 roku na Politechnice Narodowej we Lwowie. Należał do znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

MK, źródło: NAWA

Lista stypendystów Programu im. Stanisława Ulama 2020

 

Dyskusja (0 komentarzy)