Aktualności
Konkursy
09 Maja
Opublikowano: 2019-05-09

Stypendia START FnP dla 100 młodych badaczy

Po raz 27. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką FnP przeznaczy na stypendia START w 2019 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznymi, liczy już ponad 3 tys. osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Przyznawane są w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi prawie 29 lat, a 60% nagrodzonych posiada stopień doktora.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów:

 • mgr Agata Perlińska i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie;
 • mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Stypendia w tegorocznym konkursie zostaną sfinansowane zarówno ze środków własnych Fundacji, jak i z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz firmy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, a także spółkę SensDx. Stypendia dla ekonomistów i matematyków w konkursie 2019 sfinansuje Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Z kolei fundusze pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja przeznaczy na stypendia laureatów wyróżnionych w konkursie.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

KONKURS START 2019 w liczbach

 • 3 mln zł – łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 27. konkursie w programie START;
 • 899 wniosków do konkursu;
 • 100 laureatów  (11,12 % spośród ubiegających się o stypendium);
 • 58 mężczyzn i 42 kobiety wśród laureatów;
 • 60% laureatów (60 osób) ma stopień doktora, w tym 27 kobiet i 33 mężczyzn;
 • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki techniczne (23 stypendia); nauki humanistyczne i społeczne (15 stypendiów); nauki biologiczne (14 stypendiów); nauki chemiczne (13 stypendiów); nauki medyczne (10 stypendiów); nauki fizyczne (8 stypendiów);
 • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski – 9,  Uniwersytet Jagielloński – 8, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski – po 7, Uniwersytet Gdański, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – po 5, Akademia Górniczo-Hutnicza – 4.
 • Miasta, z których rekrutuje się najwięcej stypendystów: Warszawa (30), Kraków (16), Wrocław (15); Poznań (11); Gdańsk (7);
 • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: uczelnie (80, z czego 21 to politechniki) oraz instytuty PAN (19).

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)