Aktualności
Konkursy
29 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-29

Stypendia STEM na projekty w USA

Troje badaczy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Uniwersytetu Warszawskiego zostało laureatami konkursu Fulbright STEM Impact Award 2020–21.

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) i zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci mają okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA.

W drugiej edycji programu wzięło udział 15 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 3 nagrody stypendialne. Laureatami zostali:

  • dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, kierownik Laboratorium Badań Materiałowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych;
  • dr hab. n. med. Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu;
  • dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejny nabór zostanie ogłoszony na początku 2021 roku.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. Dzięki przyznanym stypendiom już ponad 3 tys. utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

MK, źródło: www.fulbright.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)