Aktualności
Konkursy
21 Września
Opublikowano: 2018-09-21

Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy zainaugurowała VII edycję konkursu stypendialnego dla studentów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Prawo zgłoszenia trzech kandydatów mają tylko uczelnie. Organizatorzy zastrzegają, że wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze konkursu. Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt. Warto dodać, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Wnioski przyjmowane są na adres: Naukowa Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie  od 1 października do 31 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

(Źródło: Nauka Fundacja Polpharmy)

Dyskusja (0 komentarzy)