Aktualności
Konkursy
23 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-23

Sukces Polaków w konkursie QuantERA

Pięć projektów badawczych z udziałem badaczy z Polski znalazło się w wśród nagrodzonych w prestiżowym konkursie QuantERA.

QuantERA jest największą na świecie siecią finansowania badań naukowych w dziedzinie technologii kwantowych i pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez instytucję z tzw. grupy państw EU 13. Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Złożono w nim w 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 mln euro. Do finansowania wybrano 12 projektów o łącznym budżecie w wysokości ok. 13 milionów euro. Koordynatorem konsorcjum QuantERA jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec;

C’MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr. Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii;

Experimentally-oriented Device Independent CrypTography z udziałem dr. hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii;

Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch;

Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr. Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zwycięskie projekty będą realizowane przez laureatów FNP związanych z ośrodkami powstałymi w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr Rudnicki był laureatem programu START, dr hab. Pawłowski programu FIRST TEAM, dr Kołodyński programów START i HOMING oraz dr Michał Karpiński laureat programów FIRST TEAM I HOMING.

Łączny budżet projektów z udziałem polskich naukowców wyniesie ponad 1 mln euro – 4 projekty zostaną sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynatorem naukowym programu QuantERA jest prof. Konrad Banaszek, laureat programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, założyciel i dyrektor Centrum Kwantowych Technologii Optycznych.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w tym roku.

JK

(Źródło: FNP)

Dyskusja (0 komentarzy)