Aktualności
Konkursy
24 Listopada
Opublikowano: 2017-11-24

Polacy w 9 programach QuantERA

 

Polscy naukowcy są zaangażowani w 9 z 26 międzynarodowych projektów wyłonionych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pierwszy konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w styczniu 2017 r. W pierwszym etapie konkursu złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro.

QuantERA jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez nowy kraj członkowski UE. Polscy naukowcy zaangażowani są w dziewięć z programów. Osiem zostanie sfinansowanych przez NCN, jeden przez NCBiR. Ich łączny budżet wyniesie ponad 1,7 miliona euro.

Te programy to:

InterPol. Sieci polarytonowe: Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych z udziałem dr. hab. Michała Matuszewskiego z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Izraela i Wielkiej Brytanii;
NAQUAS: Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych z udziałem prof. dr. hab. Jacka Dziarmagi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii;
ORQUID: ORganic QUantum Integrated Devices z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Kozankiewicza z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;

Q-Clocks: Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym z udziałem dr. hab. Michała Zawady z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z zespołami z Danii, Francji, Włoch i Hiszpanii;
QTFLAG: Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach z udziałem prof. dr. hab. Jakuba Zakrzewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z zespołami z Austrii, Niemiec i Włoch;

RouTe: W kierunku kwantowych technologii w temperaturze pokojowej z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Kozankiewicza z IF PAN we współpracy z zespołami z Finlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii;

Si QuBus: Dalekozasięgowy kwantowy pas transmisyjny dla elektronowych kubitów spinowych w krzemie z udziałem dr. hab. Łukasza Cywińskiego z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Holandii;

TAIOL: Interferometria atomowa w sieciach optycznych z udziałem dr. hab. Jana Chwedenczuka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Włoch;

TheBlinQC: Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną z udziałem prof. dr. hab. Krzysztofa Sachy z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Prof. Konrad Banaszek, koordynator naukowy programu QuantERA uważa, że: – Wyniki konkursu świadczą o znaczącej pozycji polskich badań z zakresu technologii kwantowych na arenie międzynarodowej. Naukowcy z Polski są badaczami wysoko cenionymi przez partnerów z zagranicy. Nasze zespoły wnoszą do konsorcjów unikatową wiedzę, która jest niezbędna dla udanej realizacji projektów.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się w 2018 r.

Jk

(źródło: PAN)

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuanERA.

Dyskusja (0 komentarzy)