Aktualności
Konkursy
18 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-18

Sześć projektów dofinansowanych w konkursie TANGO

Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny – to beneficjenci konkursu TANGO, w którym naukowcy starają się o wsparcie na praktyczne wykorzystanie wyników swoich badań podstawowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. W trzecie edycji zgłoszono 11 projektów, z których do finansowania rekomendowano sześć. Najwyżej oceniono projekt Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pt. Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej. Naukowcy tej uczelni zdobyli środki na realizację jeszcze dwóch innych pomysłów. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki opracował sondę do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych, w tym przede wszystkim w parze mokrej, zaś Wydział Elektryczny – innowacyjny fotoniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych. Z kolei Politechnika Warszawska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) zgłosiła wniosek zatytułowany „System wydajnego tworzenia szeregów czasowych z danych tekstowych”, który także został pozytywnie zaopiniowany.

Ostatnie dwie aplikacje do sfinansowania pochodzą z uniwersytetów. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego opracowano hybrydowe powłoki superhydrofobowe i przeciwoblodzeniowe, zaś na Wydziale Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie realizowany projekt Cefazolina jako potencjalny lek przeciwłuszczycowy.

MK

Lista rankingowa konkursu TANGO

Dyskusja (0 komentarzy)