Aktualności
Konkursy
07 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-07

Sześcioro badaczy wyjedzie na stypendium do USA

Sześcioro badaczy z Warszawy, Krakowa, Katowic i Wrocławia wyjedzie do Stanów Zjednoczonych w ramach programu stypendialnego Fulbright STEM Impact Award.

Fulbright STEM Impact Award to program stypendialny dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics) i zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci mają okazję zrealizować swój własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inny zatwierdzony niekomercyjny podmiot w USA.

W tegorocznej edycji programu wzięło udział 21 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 6 stypendiów. Otrzymali je:

  • dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny z Politechniki Wrocławskiej (architektura i urbanistyka);
  • prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek z Politechniki Warszawskiej (informatyka techniczna i telekomunikacja);
  • dr hab. Agata Daszkowska-Golec z Uniwersytetu Śląskiego (nauki biologiczne);
  • dr hab. Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego PAN (matematyka);
  • prof. dr hab. Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego (biotechnologia);
  • prof. dr hab. Piotr Szymczak z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki fizyczne).

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. Dzięki przyznanym stypendiom już ponad 3 tys. utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)