Aktualności
Konkursy
30 Marca
Opublikowano: 2020-03-30

Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19 związane z patofizjologią choroby, mechanizmami zakażania oraz psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe we wskazanych obszarach. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) albo jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

– Wierzymy, że polscy naukowcy mogą z powodzeniem włączyć się w walkę z COVID-19: dostarczyć dobrych rozwiązań medycznych, ale także psychologicznych i społecznych. Potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Wnioski można składać do 14 kwietnia, a ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie maja.

źródło: NCN

Szczegóły konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)