Aktualności
Konkursy
03 Marca
Autorka: Kinga Szczudlik
Opublikowano: 2021-03-03

Triumf studentki PK w międzynarodowym konkursie

Kinga Szczudlik, studentka architektury na Politechnice Krakowskiej, zwyciężyła w 7. edycji międzynarodowego konkursu „STARTforHISTORY”. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie nowego muzeum na terenie zabytkowego klasztoru we Włoszech.

Konkursy z serii „STARTforHISTORY” poświęcone są wybranym miejscom o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym. Celem organizatorów jest zainicjowanie dyskusji nad ich znaczeniem jako obszaru pamięci wykorzystywanego przez współczesność. Zadanie uczestników polega na stworzeniu nowoczesnego obiektu, wpisanego w historyczny kontekst wybranego miejsca, który może zapewnić jego atrakcyjny rozwój, wzmacniając zarazem swą tożsamość.

W 7. edycji konkursu tematem był Goleto Museum Park we Włoszech, gdzie znajduje się opuszczony i częściowo zrujnowany klasztorny kompleks z XII w. Za najlepsze rozwiązanie uznano „IN SPIRIT Art Center” autorstwa Kingi Szczudlik. Jej pomysł to nowoczesne, ale wpisujące się w klimat miejsca, centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Autorka rozwijała projekt na etapie koncepcji w ramach konkursu, a następnie dopracowywała na potrzeby pracy inżynierskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK, kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Podstawową trudnością w projektowaniu było stworzenie nowoczesnej bryły, tak wpisanej w średniowieczne otoczenie, aby stanowiła swego rodzaju kontynuację zastanego specyficznego języka architektonicznego, tworzonego przez reguły klasztorne średniowiecznej wspólnoty Wilhelma z Vercelli.

Dodawanie nowej struktury do już istniejącej architektury wymaga poszanowania kontekstu miejsca. Chciałam, aby zaprojektowana przeze mnie architektura była mocno osadzona w kontekście i zachowywała ducha miejsca. Dlatego zainteresowałam się historią i początkami klasztoru w Goleto. Dotarłam do źródeł opisujących wspólnotę zakonną św. Wilhelma z Vercelli i z tych materiałów zaczerpnęłam inspiracje – mówi zwyciężczyni konkursu.

Idea Centrum Sztuki IN SPIRIT nawiązuje w sposób metaforyczny do reguł zakonnych Wilhelmian. Obiekt powstał w wyniku podążania intuicyjnymi skojarzeniami z życiem klasztornym i osobą świętego. Koncepcja projektu oparta została na pojęciach: jasność, cisza, asceza, pustelnia, kontemplacja. Kompaktowe bryły nowego kompleksu powtarzają tradycyjny układ klasztorny wraz z jego dziedzińcami. Inspiracją dla elewacji były charakterystyczne, białe, zwiewne szaty zakonników.

Zaprojektowany przez Kingę Szczudlik obiekt to współczesne centrum wystawowe połączone z salą audytoryjną, salami warsztatowymi, recepcyjnym centrum turystycznym oraz dwupoziomową salą konsumpcyjną. Tak szeroka oferta programowa przygotowana została z myślą o zwiększeniu ruchu turystycznego, ale też o wzbogaceniu oferty kierowanej do lokalnej społeczności. Nowe obiekty mogą być wykorzystywane przez mieszkańców, np. podczas lokalnych świąt.

Bardzo interesuje mnie tematyka adaptacji i konserwacji zabytków, ponieważ nadawanie nowych znaczeń architekturze poprzez łączenie starego z nowym pozwala na „przedłużenie życia” wielu obiektów. Jest to dla mnie inspirujący proces – wskazuje studentka II stopnia architektury na Politechnice Krakowskiej.

Po raz pierwszy w historii konkursu Polacy zdobyli dwie nagrody.  Trzecie miejsce przypadło zespołowi studentów z Politechniki Poznańskiej: Marcie Flak, Adamowi Poniżemu, Mikołajowi Ziomkowi.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)