Aktualności
Konkursy
29 Września
Opublikowano: 2022-09-29

Trwa konkurs dla młodych chemików

Do 14 października młodzi chemicy mogą zgłaszać swoje prace do 12 edycji prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii 2022”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont. Na laureatów czekają m.in. atrakcyjne nagrody pieniężne.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2021/2022.

Złoty Medal Chemii to konkurs ceniony zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Warto wziąć w nim udział i pomóc swojej karierze – zachęca prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator przedsięwzięcia.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. zł, a Brązowego – 2,5 tys. zł. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą się ubiegać o trzymiesięczny staż w DuPont Polska sp. z.o.o., w trakcie którego wybrany kandydat pozna specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży (DuPont zastrzega sobie możliwość wyboru jednej osoby). Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 14 października 2022. Prace można nadsyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury konkursu, to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

DuPont jest współorganizatorem konkursu Złoty Medal Chemii od 12 lat. To dla nas bardzo ważny projekt, bo jako firma z misją, bogatą historią, tworząca innowacyjne, często przełomowe dla całego świata rozwiązania, chcemy wspierać młodych naukowców i pokazać, że są bardzo potrzebni, zarówno w rozwoju nauki, jak również w biznesie mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Polska, jednego z czołowych koncernów chemicznych na świecie.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie 10-minutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów zaplanowano na 22 listopada, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 13 grudnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji, w tym harmonogram i regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz – prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)