Aktualności
Konkursy
22 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-22

Trwa konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Do 13 października trwa nabór zgłoszeń do konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. 

To już 21 edycja konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nim mogą wziąć autorzy prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i licencjackich. Celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Uczestnicy konkursu muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej działającej w Polsce.

Zgłaszane mogą być prace habilitacyjne (w tym cykle publikacji powiązane tematycznie stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego), doktorskie, magisterskie lub licencjackie z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych. Jednym z warunków jest to, by kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej odbyły się pomiędzy 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.

Nagrody przyzna jury pod przewodnictwem Edyty Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP. Termin składania prac mija 14 października 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 24 listopada 2023 roku. Więcej szczegółów, w tym regulamin, na stronie internetowej UPRP.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)