Aktualności
Konkursy
30 Marca
Opublikowano: 2023-03-30

Trwa nabór LIDER-ów

Do 8 maja trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w XIV edycji programu LIDER. Budżet konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 80 mln zł. 

Konkurs LIDER skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w tej inicjatywie, rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Każdy naukowiec może uzyskać do 1,8 mln zł finansowania. Projekt może być realizowany w uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym PAN, Centrum Łukasiewicz, instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, międzynarodowym instytucie naukowym bądź w innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową.

Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe. W XIV edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na granty 80 mln zł. Nabór wniosków trwa do 8 maja.

W poprzedniej edycji, którą rozstrzygnięto w listopadzie ubiegłego roku, dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 71 mln zł trafiło do 49 młodych naukowców. O wsparcie w konkursie aplikowało 303 badaczy. Najlepiej ocenionym był projekt dr. inż. Piotra Madeja „Proekologiczna technologia odzysku metali krytycznych i strategicznych z katalizatorów petrochemicznych o zredukowanym śladzie węglowym osiągnięta poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji”. Wysokość przyznanego mu dofinansowania to 1,49 mln zł.

Większość wyłonionych laureatów stanowią mężczyźni (73%). Średni wiek wnioskodawców i laureatów XIII edycji to około 33 lata. Najmłodszy ma 27 lat, a najstarszy 39 lat. W zestawieniu instytucji goszczących przodują uczelnie techniczne – realizowanych w nich będzie łącznie 60% projektów. Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, widać wyraźną koncentrację w trzech ośrodkach naukowych w Polsce: Kraków (13 laureatów), Warszawa (10 laureatów) i Wrocław (9 laureatów) oraz w dalszej kolejności Poznań (4 laureatów). Ogólnie wnioskodawcy wywodzili się z prawie wszystkich województw (poza lubuskim), a ośrodki, w których realizowane będą projekty, znajdują się w 14 z nich.

Więcej informacji na temat trwającego naboru do programu LIDER można znaleźć na stronie internetowej NCBR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)