Aktualności
Konkursy
05 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-01-05

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu INTERSTUDENT

Do 10 lutego można wysyłać zgłoszenia do XI edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Nagradzani są w nim najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie w polskich uczelniach. 

Konkurs INTERSTUDENT adresowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim (kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości) oraz dobre wyniki w nauce.

W tym roku będziemy mieli szczególne zadanie: chcemy pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach – piszą organizatorzy w zaproszeniu do konkursu.

Zwycięzców w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) wybierze kapituła konkursu, w skład której wchodzą: prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (przewodniczący) oraz prof. Jarosław Bosy – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i dr Bianka Siwińska – dyrektor zarządzająca w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zgłoszenia kandydatów mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich, a także koleżanki i koledzy ze studiów. Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W ubiegłym roku laureatami zostali: Lien Chau Ton Nu z Wietnamu (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Huiling Zhang z Chin (Uniwersytet Jagielloński), Godlove Suila Kuaban (Politechnika Śląska). Nagrody specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną otrzymali: Mikhail Urmich z Uzbekistanu (Politechnika Warszawska) i Yauheniya Barkun z Białorusi (Politechnika Białostocka).

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP. Więcej szczegółów na stronie internetowej konkursu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: