Aktualności
Konkursy
30 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-30

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Student-Wynalazca”

Jeszcze do 25 stycznia trwa nabór zgłoszeń w X Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. W poprzedniej edycji nadesłano rekordową liczbę 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski.

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

W poprzedniej edycji konkursu wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów, z 20 uczelni z całej Polski. Zgłosili oni rekordową liczbę 139 rozwiązań. Największą aktywnością wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 13 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska – 10 zgłoszeń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – po 9 zgłoszeń oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w Bydgoszczy – 8 zgłoszeń.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)