Aktualności
Konkursy
24 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-02-24

Trwa nabór zgłoszeń do nagrody dla utalentowanych młodych informatyków

Do końca marca trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Witolda Lipskiego przyznawanej utalentowanym młodym naukowcom, mającym wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kościuszkowska.

Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych. Nagroda jego imienia, w zamyśle pomysłodawców, ma inspirować młodych informatyków w Polsce i promować rozwój tej dziedziny w kraju. Coroczny konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadających polskie obywatelstwo i na stałe mieszkających na terenie Polski.

Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki. Laureat każdej z nich otrzyma 50 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez specjalny formularz. Należy do niego dołączyć:

  • życiorys naukowy kandydata (CV),
  • kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,
  • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,
  • listę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,
  • elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),
  • opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2023 r. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej Fundacji Kościuszkowskiej.

Nagroda im. Witolda Lipskiego została ustanowiona z inicjatywy polskich informatyków mieszkających poza Polską, profesorów: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka oraz Mirosława Truszczyńskiego. W grudniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Informatyki, która do tamtej pory pełniła rolę organizatora konkursu, przekazała tę funkcję Fundacji Kościuszkowskiej. The Kosciuszko Foundation Inc. od prawie 100 lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi działalność filantropijną, informacyjną, popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Organizuje wystawy, koncerty, konkursy, promując polską sztukę. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, powstańca i bohatera dwóch narodów. Fundacja Kościuszkowska Polska, współpracując ściśle z The Kosciuszko Foundation Inc., wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach programu TEIP gości amerykańskich wolontariuszy na obozach dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dba o wspólną, polsko-amerykańską historię i tworzy lepsze warunki rozwoju i współpracy kolejnych pokoleń.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)