Aktualności
Konkursy
29 Września
Opublikowano: 2023-09-29

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do KoKoN-a

Jeszcze tylko do 3 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych KoKoN. Gala finałowa odbędzie się 14 października w Warszawie.

Konkurs Kół Naukowych KoKoN to inicjatywa Forum Uczelni Technicznych, komisji branżowej Parlamentu Studentów RP. Skierowana jest do członków i opiekunów studenckich kół naukowych. Ma na celu promocję i popularyzację działalności kół oraz wyłonienie najlepszych tworzonych przez nie projektów. W tym roku zgłoszenia przyjmowane są w sześciu kategoriach:

  • Badania naukowe (projekty badawcze w obszarach: technologie materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, matematyka, technologie kosmiczne i satelitarne)’
  • Projekt inżynierski (projekty, w których połączone ze sobą elementy, mechanizmy i systemy tworzą
    spójne i sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle, maszyny czy pojazdy);
  • Edukacja (koła naukowe, które w swoich działaniach podejmują się rozpowszechniania wiedzy z zakresu danej dziedziny, celem zwiększania świadomości lub popularyzacji nauki);
  • Działania społeczne (projekty, których realizacja jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu);
  • Cyfryzacja (projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji);
  • Innowacja i nowe technologie w ekologii i ochronie środowiska (projekty, które rozwiązały problem lub realizowały rozwiązania innowacyjne w obszarze nauk technicznych w aspektach ekologii i ochrony środowiska, z uwzględnieniem zagadnień czystej energii i powietrza, oraz zaawansowane rozwiązania w technologii).

Osobną kategorią jest FUT Favourite, w której zwycięzca wybierany jest przez Komisję konkursową spośród trzech najciekawszych w opinii internautów projektów ze wszystkich zgłoszonych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 3 października. Następnie rozpocznie się głosowanie internautów, które potrwa do 9 października. Pięć dni później, w Warszawie, odbędzie się gala finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.fut.edu.pl/kokon.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)