Aktualności
Konkursy
13 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-13

Trzeci konkurs Dioscuri otwarty

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem im. Maxa Plancka zainaugurowało trzeci konkurs Dioscuri. Naukowcy z całego świata mogą ubiegać się o utworzenie trzech centrów doskonałości naukowej w jednostkach zlokalizowanych na terenie Polski.

Konkurs Dioscuri, powstały z inicjatywy niemieckiego Towarzystwa im. Maxa Plancka, jest organizowany we współpracy z Narodowym Centrum Nauki już po raz trzeci. Jego celem jest umożliwienie powstania w Polsce zespołów badawczych zdolnych do skutecznego konkurowania na arenie międzynarodowej. Konkurs jest otwarty dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nabór wniosków trwa do 23 marca 2020 r.

Centrum Dioscuri z założenia ma być zbudowane wokół osoby wybitnego naukowca. Wyłoniony w konkursie lider założy i poprowadzi grupę badawczą, która będzie osiągać znaczące rezultaty w swojej dziedzinie. Na działalność jednego centrum zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro rocznie, na 5 lat. Centra mogą być zakładane na polskich uniwersytetach lub w jednostkach badawczych, które udostępnią swoją infrastrukturę, wyposażenie, zapewnią dodatkowe środki na ich działalność oraz zapewnią liderom perspektywę dłuższej współpracy.

Celem programu Dioscuri jest wzmocnienie i promowanie doskonałości naukowej w Środkowej i Wschodniej Europie. Pierwsze centra Dioscuri już zainaugurowały działalność w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Spośród 45 zgłoszeń nadesłanych z całego świata do premierowego konkursu eksperci wyłonili dwoje zwycięzców: dr Aleksandrę Pekowską oraz dr. Grzegorza Sumarę. Finansowanie centrów zapewniają w równych częściach niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung) oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)