Aktualności
Konkursy
05 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-05

Trzecia Misja Uczelni – wyniki konkursu NCBiR

Ponad 200 projektów uczelni z całej Polski uzyskało dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. 

– Lepsze wykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju lokalnych społeczności, a tym samym zwiększenie możliwości podnoszenia kompetencji przez osoby w każdym wieku to zobowiązanie, które z konsekwencją realizujemy. Wyłonione w konkursie NCBR projekty skierowane są do różnych grup odbiorców, a każdy z nich jest przykładem społecznej odpowiedzialności uczelni – powiedział podczas ogłoszenia wyników konkursu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Ponad 170 mln złotych, które kierujemy na realizację tych projektów w całej Polsce to szansa na rozwój kompetencji i wsparcie konkretnych osób, a jednocześnie inwestycja w przyszłość nas wszystkich, zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą –  dodał.

W ogłoszonym w maju tego roku konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dofinansowanie mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a łączna ich wartość to ponad 173,2 mln zł. Najwyżej oceniono projekty Uniwersytetu Wrocławskiego: „Uniwersytet Seniorom – nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” oraz Politechniki Warszawskiej: „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”. Natomiast największe dofinansowanie otrzymają: Politechnika Warszawska – „MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT” (5 mln zł), Uniwersytet Warszawski – „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW” (4,9 mln zł), Politechnika Łódzka – „Informatyka bez granic” (3,8 mln zł), Uniwersytet Szczeciński – „Młody e-lider” (3,7 mln zł), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” (2,8 mln zł) oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu –  „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (2,7 mln zł),

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. „Trzecia Misja Uczelni” to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami – możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnie będą realizowały swoje projekty od 12 do 36 miesięcy. Z ich specjalnie przygotowanej oferty skorzysta przynajmniej 30 tysięcy osób.

MK

 Wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)