Aktualności
Konkursy
04 Marca
Opublikowano: 2020-03-04

Uczelnie z miast średniej wielkości ze wsparciem z NCBR

Prawie 30 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymają uczelnie ze średnich miast na realizację 17 projektów wspierających rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

W konkursie finansowanym z Funduszy Europejskich – Programu Wiedza Edukacja Rozwój – startowały zarówno publiczne, jak i niepubliczne uczelnie posiadające siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tysięcy. Przedsięwzięcie NCBR stanowi element rządowego „Pakietu dla średnich miast”, ukierunkowanego na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Jednym z elementów „Pakietu” jest zapewnienie średnim miastom preferencji w krajowych programach operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich, aby mogły skutecznie konkurować z większymi ośrodkami.

Celem konkursu jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu. Wnioski opiewające na ok. 56 mln zł złożyło prawie 30 uczelni. Dofinansowanie w kwocie blisko 30 mln zł przyznano 16 placówkom.

Wyrównujemy szanse i stawiamy na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Prawie 30 mln zł, które trafi do 16 uczelni kształcących naszą młodzież w miastach średniej wielkości to pieniądze, które pozwolą im podnieść jakość kształcenia, a jednocześnie zwiększą atrakcyjność tych miast dla inwestorów. Szczególnie cieszy mnie fakt, że środki z NCBR trafią do miast z różnych części kraju, m.in. do Legnicy, Białej Podlaskiej, Kalisza, Łomży, Koszalina czy Tarnowa. To konkretne, a zarazem nie jedyne w ramach programów MNiSW oraz NCBR wsparcie, które może stanowić impuls do kolejnych prorozwojowych inicjatyw tych miast – podkreśla wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Konkursy w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój kierujemy do uczelni, ale realizacja projektów przynosi korzyści szerszemu niż społeczność danej uczelni gronu. Efektywna współpraca uczelni z firmami pozwala przedsiębiorcom w większym stopniu angażować się w proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przyszłych pracowników czy kooperantów. Przekłada się to na zwiększenie konkurencyjności nie tylko konkretnych firm, ale całego regionu, co z kolei zwiększa szanse na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności – dodaje dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród skierowanych do finansowania projektów są dwa z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: „Informatyka I stopnia w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej źródłem kadr dla śląskiego sektora IT” (1,9 mln zł) oraz „Marketing i Sprzedaż w Wyższej Szkole Bankowej – profesjonalne kadry dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu prosto z Chorzowa” (1,3 mln zł). Najwięcej środków przyznano Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim”  (5,7 mln zł) oraz Uniwersytetowi Opolskiemu na Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu” (3,6 mln zł). Ponadto beneficjentami konkursu zostały: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Powiślańska Szkoła Wyższa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.

MK

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)