Aktualności
Konkursy
15 Listopada
Źródło: KRD
Opublikowano: 2019-11-15

UJ i IFJ PAN najbardziej prodoktoranckie

Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN zostały tegorocznymi laureatami konkursów: PRODOK i PROPAN. Nagrodzono także najaktywniejsze Samorządy Doktorantów w Polsce.

Gala finałowa, pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezesa PAN, odbyła się 15 listopada w Warszawie. Celem obu konkursów jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Podium 12. edycji konkursu PRODOK przedstawia się następująco:

 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Politechnika Warszawska

Przyznano także trzy wyróżnienia:

 1. Politechnika Śląska za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”
 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”

W 7. edycji konkursu PROPAN miejsca na podium zajęły:

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 3. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Za wysoki wynik w klasyfikacji generalnej wyróżniono ponadto dwie inne jednostki:

 1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

W tym roku organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – postanowili wyłonić także najaktywniejsze samorządy doktorantów.

Wśród uczelni tytuł najlepszego otrzymał Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W instytutach PAN największą aktywność przejawiał z kolei Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. W gronie instytutów przyznano także 3 wyróżnienia:

 1. Samorząd Doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN za ponadprzeciętną aktywność samorządu na forum ogólnopolskim,
 2. Samorząd Doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN za aktywną popularyzację nauki
 3. Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki PAN za szczególną integrację środowiska doktoranckiego.

MK, źródło: KRD

 

Dyskusja (0 komentarzy)