Aktualności
Konkursy
19 Listopada
Opublikowano: 2018-11-19

UW i PW najbardziej prodoktoranckimi uczelniami w Polsce

Uniwersytet Warszawski ex aequo z Politechniką Warszawską zdobyły I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce. Wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk triumfował Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Konkursy PRODOK (11 edycja) i PROPAN (6 edycja) zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Nadeszło 30 zgłoszeń od uczelni i 23 od instytutów. W części ankietowej brano pod uwagę m.in. rekrutację na studia doktoranckie i ich organizację, lektoraty, stypendia, badania naukowe, pomoc prawną i psychologiczną, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów, zaś w części zamkniętej: innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową i umiędzynarodowienie. Ocena poszczególnych kryteriów składała się na łączną punktację. Maksymalnie można było otrzymać 100 punktów.

Na podium konkursu PRODOK, za UW i PW (po 83 pkt.), znalazły się Uniwersytet Jagielloński (80 pkt.) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Gdańska (po 79 pkt.). Kapituła przyznała także wyróżnienia: Politechnice Wrocławskiej za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Techniczne (77 pkt.), Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi (po 72 pkt.) za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Medyczne oraz Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (71 pkt.) za bardzo dobry wynik w kategorii Uniwersytety.

W konkursie PROPAN Instytut Chemii Fizycznej (83 pkt.) zdystansował Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (77 pkt.) oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego (76 pkt.). Wyróżnienie przyznano Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda (71 pkt.) za najlepszy wynik wśród instytutów Wydziału V.

Wręczenie nagród odbyło się w Auli Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie.

MK

(Źródło: KRD)

 

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)