Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Opublikowano: 2017-11-17

UW ogłasza konkurs na granty i najlepsze pomysły na spółki spin-off

Na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono konkurs na grant na prace przedwdrożeniowe oraz na najlepszy pomysł na spółkę spin-off. W zależności od kategorii nagrodzeni mogą uzyskać dofinansowanie do 20, 40 lub 60 tys. złotych. Pula nagród w konkursie wynosi blisko 600 tys. zł.

W pierwszej połowie listopada ruszyła druga edycja konkursu „Inkubator innowacyjności+”, w którym nagrodami są granty na prace przedwdrożeniowe oraz dofinansowanie w założeniu najlepszych zgłoszonych pomysłów na spółkę typu spin-off. Inicjatywa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o., Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej oraz spółkę Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk – NanoTechIP.

„Inkubator innowacyjności+” to jedna z inicjatyw wspierających zarządzanie wynikami badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na UW, Politechnice Świętokrzyskiej i w Instytucie Fizyki PAN, mających spore szanse na komercjalizację. Granty trafią do naukowców, którzy chcą skomercjalizować swoje odkrycia lub założyć spółki spin-off, by rozpocząć przygodę rynkową. Niektóre z badań mających duży potencjał komercjalizacji wymagają na końcowych etapach dofinansowania. Konkurs ma więc być jedną z form wsparcia w ukończeniu prac lub też wejścia na rynek z gotową ofertą pod szyldem spółki mającej osobowość prawną.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne: doktoranci, pracownicy naukowi UW, Politechniki Świętokrzyskiej i Instytutu, jak i zespoły badawcze aktywnie komercjalizujące wyniki badań. Do konkursu mogą się zgłaszać pracownicy Uniwersytetu, Politechniki i Instytutu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Nagrody

W tegorocznej edycji przewidziano trzy rodzaje grantów:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

Pula nagród wynosi 580 tys. zł netto.

Dodatkową zachętą dla uczestników może być fakt, że w ubiegłorocznej edycji konkursu „Inkubator innowacyjności+” spośród 26 nadesłanych wniosków wyłoniono aż 12 laureatów, którzy otrzymali granty.

Nabór wniosków trwa do 6 grudnia do godziny 15.00. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres inkubator@uott.uw.edu.pl.

Wersje papierowe należy składać odpowiednio:

  • pracownicy i doktoranci UW: w siedzibie UOTT UW, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,
  • pracownicy i doktoranci Politechniki Świętokrzyskiej: w siedzibie OTT PŚk, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
  • pracownicy i doktoranci Instytutu w siedzibie – NanoTechIP, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

Więcej informacji o konkursie „Inkubator innowacyjności+” znajduje się pod adresem:

http://www.uott.uw.edu.pl/2-konkurs-grant/

Anna Kaczmarska

 

Dyskusja (0 komentarzy)