Aktualności
Konkursy
11 Lutego
Fot. Maciej Andrzejewski
Opublikowano: 2019-02-11

V edycja Nagrody im. Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła piątą edycję konkursu. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 tys. zł na dalsze badania naukowe.

Już po raz piąty kapituła będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki. Celem jest podkreślenie znaczenia refleksji humanistycznej w ogarniętym technologią świecie.

– Chcemy pokazać, że w polskiej nauce powstają prace o najwyższym poziomie naukowym. W dotychczas przeprowadzonych czterech edycjach konkursu mieliśmy niewątpliwy zaszczyt nominować i nagradzać prace wybitne i znakomite, które wybieraliśmy spośród wielu bardzo dobrych dzieł nadesłanych na konkurs. Zgłoszenia pochodziły z wielu ośrodków naukowych, niemal wszystkich wydziałów humanistycznych polskich uniwersytetów i innych uczelni oraz instytutów PAN. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki – piszą w oficjalnej zapowiedzi organizatorzy konkursu.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2018 roku. Spośród nich wybranych zostanie pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 roku. Praca uznana przez kapitułę za najlepszą otrzyma Nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada 2019 roku w Filharmonii Łódzkiej. W poprzedniej edycji triumfował Andrzej Friszke i jego praca zatytułowana Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ »Solidarność« i KSS »KOR« 1981-1984, wydana przez Wydawnictwo Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN i Europejskie Centrum Solidarności.

Prace należy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)