Aktualności
Konkursy
02 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-02

W Krakowie rozdano Laury Uniwersyteckie

Poznań rozbił bank tegorocznych Laurów Uniwersyteckich. Do stolicy Wielkopolski trafiły aż cztery z sześciu nagród, jakie przyznano podczas uroczystej gali, która odbyła się w piątek, 30 listopada, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gala Laurów Uniwersyteckich to wspólne przedsięwzięcie wszystkich studentów uniwersytetów klasycznych w Polsce. Jej ideą jest wskazywanie inicjatyw, osób czy organizacji, które wspierają działalność studentów.

W kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy nagrodzono Poznańską Mapę Barier. Prace nad jej realizacją trwają już od 2014 roku. Celem jest zinwentaryzowanie i zaznaczenie na obszarze Poznania wszystkich napotkanych barier, popularyzacja tematu dostępności przestrzeni wśród mieszkańców miasta oraz zwrócenie uwagi na zasady planowania uniwersalnego. Wyróżniono 6 rodzajów barier, które okazały się być najbardziej uciążliwe w poruszaniu się po przestrzeni miejskiej: przeszkoda na drodze, nieodpowiednia nawierzchnia, niedostosowane schody, nieodpowiednia kładka, nieodpowiednie przejście dla pieszych i nieodpowiedni przystanek. Jak dotąd zinwentaryzowano obszar objęty II ramą komunikacyjną miasta z wyłączeniem Starego Rynku, który jest jedną wielką barierą ze względu na nawierzchnię utrudniającą poruszanie się. Na zbadanym terenie o powierzchni około 21 km² (ok. 10% powierzchni Poznania) stwierdzono 2498 barier, z czego najwięcej stanowią te kategorii „nieodpowiednie przejście dla pieszych” (38% wszystkich barier).

Mentorem Studentów został prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Funkcję tę pełni od 2012 roku. Wcześniej piastował stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Zdaniem nominujących go studentów, charakteryzuje się wyjątkowym zaangażowaniem w życie żaków. Wspiera każdą organizację studencką działającą na UMK, zarówno w kampusie toruńskim, jak i bydgoskim. Napisali, że prorektor wyróżnia się również ogromną otwartością w stosunku do studentów zagranicznych i organizowanych przez nich inicjatyw. Każdy student może liczyć na jego wsparcie i poradę. Jest człowiekiem życzliwym i zawsze dotrzymuje składanych obietnic – dodano w uzasadnieniu.

W kategorii Uniwersytet Perspektyw zwyciężyło Kowadło 2.0 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To konkurs dający możliwość realizacji projektów, które być może z powodu braku pomocy organizacyjnej nie mogą ujrzeć światła dziennego. Zgłaszane są do niego przedsięwzięcia aktywizujące zarówno społeczność akademicką, mieszkańców Poznania czy całej Polski, jak też wiele innych grup społecznych, m.in. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami. W tym roku były to m.in. ogólnopolska konferencja Studenckie Dni Przedsiębiorczości, akcja propagująca honorowe krwiodawstwo „Wampiriada”, kalendarz dialektologiczny „ROKowania Gwar”, konkurs wiedzy na temat uniwersytetu „AMUliada” (w ramach 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego), cykl warsztatów szkoleniowych „Poczuj niepełnosprawność”, cykl warsztatów sportowych dla studentów z niepełnosprawnościami i nie tylko ON SPORT, projekt edukacyjno-badawczy „Studenci UAM bez Granic – spotkajmy się!”

Uniwersyteckim Projektem Sportowym wybrano „Kortowo na sportowo”. To propozycja Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kierowana do studentów tej uczelni. W jej ramach koordynatorzy organizują cotygodniowe bezpłatne spotkania o różnorodnej tematyce: od sztuk walki po zumbę. Uczestnicy mogą nie tylko zasięgnąć informacji u instruktorów, ale także mają możliwość konsultacji z dietetykiem oraz dokonania analizy składu ciała. Projekt ma na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności. W każdy piątek na hali sportowej zbierają się dziesiątki studentów.

Za Uniwersytecki Projekt Kulturalny uznano „Wielkie Grillowanie UAM 2018”. Ta dwudniowa impreza przyciągnęła 15 tysięcy studentów, którzy korzystali z licznych przygotowanych atrakcji. Nad organizacją czuwało blisko 300 wolontariuszy. W tym roku Wielkie Grillowanie zmieniło swoją formułę i z typowego festiwalu muzycznego stało się eventem, który pozwalał poszerzać horyzonty uczestników. Po raz pierwszy wzbogacono program o festiwal food trucków oraz debatę dotyczącą przyszłości kampusu Morasko, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, uczelni oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Poznaniu. Na głównej scenie pojawili się tacy artyści jak: Quebonafide, Bitamina, czy Łąki Łan. Przed nimi zagrały kapele studenckie, które zostały wyłonione w trwającej kilka miesięcy przed wydarzeniem ,,Bitwie Kapel”. Wśród wielu atrakcji były również m.in. strefa gier planszowych, namiot z muzyką tematyczną czy bramka celnościowa.

Nagrodę w kategorii Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny otrzymało Studenckie Forum Jakości. Wydarzenie organizowane przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ma być w zamierzeniu nie tylko typową konferencją panelową, ale także okazją do dyskusji o samorządzie, studentach i ich przyszłości. Z każdym rokiem organizatorzy starają się dostosować program konferencji do najważniejszych aspektów związanych z Polskim Szkolnictwie Wyższym i roli studenta w działaniach wpływających na jakość kształcenia. Konferencja rokrocznie jest obejmowana patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Prezydenta Miasta Poznania czy Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy starają się, by prelegentami oraz szkoleniowcami były osoby niezwykle doświadczone, które dzięki swoim działaniom mogą motywować innych do walki o lepsze kształcenie.

Gala Laurów Uniwersyteckich odbyła się w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich – autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Po raz pierwszy gospodarzem Zjazdu był Uniwersytet Jagielloński. Imprezę zorganizował Samorząd Studentów UJ.

MK

Źródło: UJ, FUniP

Dyskusja (0 komentarzy)