Aktualności
Konkursy
19 Października
Opublikowano: 2022-10-19

W listopadzie rusza kolejna edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 600 tys. zł czekają na laureatów konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Jubileuszowa, XXV odsłona startuje 3 listopada.

Konkurs organizują wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wyłonienie i promocja najciekawszych, najbardziej innowacyjnych produktów i rozwiązań z różnych dziedzin, które mają szansę zaistnieć na rynku, realnie przyczyniając się do postępu technologicznego i gospodarczego. Tegoroczna edycja startuje 3 listopada, a zgłoszenia przyjmowane będą do 1 grudnia. Do zdobycia są nagrody pieniężne w łącznej wartości 600 tys. zł.

Laureaci wyłonieni zostaną w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, produkt przyszłości przedsiębiorcy, wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. Zgłaszać mogą się (indywidualnie lub wspólnie) instytucje szkolnictwa wyższego, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie kraju. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł. Kapituła konkursu może przyznać także nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację.

Innowacje to dziś jeden z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki. Ich wdrażanie to zazwyczaj konsekwencja dobrej współpracy świata nauki i biznesu. Dzięki konkursowi „Polski Produkt Przyszłości” od lat dostrzegamy, doceniamy i dofinansowujemy realizację zwycięskich, nowatorskich projektów, które są efektem wizji i ciężkiej pracy konkretnych osób, firm i ośrodków badawczo-naukowych – podkreśla Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Zgłoszone projekty oceniane będą według kryteriów: poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego użytkowników końcowych, potencjału rynkowego, poziomu zaawansowania prac nad produktem, strategii wprowadzenia produktu na rynek, a także jego wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

Nagrodziliśmy już ponad 200 innowacyjnych, często przełomowych rozwiązań, a Polski Produkt Przyszłości sam stał się marką rozpoznawalną na polskim rynku. Poziom zgłoszeń konkursowych rośnie z każdym rokiem, a sam konkurs niezmiennie cieszy się zainteresowaniem podmiotów, które tworzą i wdrażają nowatorskie rozwiązania korzystne dla polskiej gospodarki. Naszym celem jest promowanie naukowców i przedsiębiorców zasłużonych w napędzaniu rozwoju nowych technologii – zachęca Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z kolei dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodaje, że konkurs wskazuje polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżkę do osiągania wspólnych sukcesów.

Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że Polacy myślą innowacyjnie i mają ambicje konkurować ze swoimi rozwiązaniami na zagranicznych rynkach. Dlatego po raz kolejny zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń autorów projektów, które już teraz napawają nas dumą. Chcemy pokazać je światu jako kolejne dowody na siłę i dynamiczny rozwój polskiej myśli technologicznej.

Patronat nad konkursem objęły: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje na stronie PARP.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)