Aktualności
Konkursy
02 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-02

W lutym start kolejnej edycji konkursu LIDER

W drugiej połowie lutego ruszy nabór do kolejnej edycji programu LIDER – zapowiedziało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na wsparcie młodych naukowców przeznaczono 80 mln zł.

Konkurs LIDER skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w tej inicjatywie, rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Każdy naukowiec na realizację swojego projektu może uzyskać do 1,8 mln zł finansowania. Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

W XV edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na granty 80 mln zł. Nabór wniosków wystartuje 19 lutego 2024 roku i potrwa do 29 marca.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Ubiegający się o grant muszą ponadto wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym. Projekt musi być realizowany we współpracy z polską jednostką, która zatrudni lidera, a także pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Program LIDER, uruchomiony w 2009 roku, jest najdłużej obecny w ofercie NCBR. Z roku na rok zainteresowanie nim wśród naukowców rośnie. W ostatniej edycji, rozstrzygniętej w listopadzie, finansowanie otrzymało w sumie 41 projektów na łączną kwotę 70,3 mln zł. We wszystkich dotychczasowych konkursach wyłoniono już blisko 600 młodych naukowców, którym przyznano ponad 730 mln zł na autorskie projekty badawcze. Jak dotąd rekordowa była jedenasta edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat XV konkursu LIDER znajdują się na stronie internetowej NCBiR.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)