Aktualności
Konkursy
30 Marca
Opublikowano: 2022-03-30

W maju startuje kolejny konkurs na granty dla młodych naukowców

Pod koniec maja rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji programu LIDER. Do zdobycia są granty w wysokości nawet do 1,5 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Konkurs LIDER skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w tej inicjatywie, rozwinąć swoje kompetencje lidera grupy badawczej. W XIII edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na granty przeznaczy 80 mln zł. Nabór wniosków startuje 23 maja.

Wspieranie rozwoju młodych naukowców w zarządzaniu, planowaniu i samodzielnym prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych to działania, na które kładziemy nacisk w ramach programu LIDER. Dzięki temu możliwe będzie wzmacnianie kompetencji kadry naukowej, a także zwiększenie szans na wdrażanie najbardziej obiecujących wyników badań w gospodarce, co przełoży się na poprawę jakości życia całego społeczeństwa i wzrost konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej – przekonuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Każdy naukowiec na realizację swojego projektu może uzyskać do 1,5 mln zł finansowania. Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych.

Innowacje, które służą gospodarce i poprawie dobrostanu społeczeństwa, powstają w każdej dziedzinie nauki. Dlatego LIDER jest szeroko otwarty dla naukowców, którzy zajmują się różnymi zagadnieniami badawczymi, a przy tym potrafią wskazać komercyjne zastosowanie wyników swoich prac – podkreśla dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Ubiegający się o grant w programie muszą ponadto wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym. Projekt musi być realizowany we współpracy z polską jednostką, która zatrudni lidera, a także pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres realizacji projektu. Takimi jednostkami mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Program LIDER, uruchomiony w 2009 roku, jest najdłużej obecny w ofercie NCBR. Z roku na rok rośnie zainteresowanie nim wśród naukowców. W dotychczasowych edycjach wyłoniono już 499 laureatów, którzy otrzymali w sumie blisko 600 mln zł. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 mln zł. Tylko cztery miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław, miały w każdym konkursie co najmniej jednego laureata. Liderów nie było jeszcze w dwóch województwach: lubuskim i podlaskim. Jak dotąd rekordowa była XI edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)