Aktualności
Konkursy
12 Lipca
Opublikowano: 2023-07-12

W październiku trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego

Na prawie 400 mln zł opiewa budżet trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Zadaniem zespołów badawczych będzie opracowanie technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Nabór wniosków ruszy 2 października.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce. Pozwala finansować badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został utworzony w październiku 2020 roku. WIB umożliwia finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – uczelniach, instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 100% finansowania.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich konkursów, w których o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się wyłącznie w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii, w najnowszym możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Budżet konkursu to aż 380 mln zł. Środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową, której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, a także na komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how.

Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w konkursie jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Spodziewanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są innowacyjne produkty, które mogą zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 października i potrwa do 13 października 2023 r. Pierwszym etapem konkursu jest ocena formalna, a kolejnym – merytoryczna przeprowadzona w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej programu WIB.

Dotychczas w ramach programu WIB finansowanie otrzymał projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”, którego liderem prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Badań Molekularnych i Komórkowych w Warszawie. Wartość finansowania projektu wyniosła blisko 70 mln zł.

Za organizację i przeprowadzenie wszystkich konkursów odpowiada Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, który jest równocześnie podmiotem zarządzającym programem WIB.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)