Aktualności
Konkursy
16 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-16

W sierpniu rusza Proof of Concept

Na początku sierpnia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w nowym konkursie Proof of Concept. Ma on na celu wsparcie naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć.

Proof of Concept to jedna z nowości w ofercie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w nowej unijnej perspektywie finansowej. Informowaliśmy o tym pod koniec kwietnia, relacjonując webinarium Rady Młodych Naukowców. Oprócz znanych już programów FIRST TEAM, Międzynarodowe Agendy Badawcze czy TEAM-NET, pojawiły się nowe: Proof of Concept i PRIME, szczególnie mocno ukierunkowane na budowę kompetencji zespołów w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji oraz na rozwój potencjału wdrożeniowego wyników badań, które powstały na wcześniejszym etapie. FNP zapowiedziała, że nabór do Proof of Concept ruszy 3 sierpnia.

PoC ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest skierowane do badaczy i badaczek na każdym etapie kariery naukowej (w tym również tych, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego). Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. W ramach działania możliwa jest realizacja projektów w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorstwem, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej.

Zakres tematyczny projektów, które mogą otrzymać finansowanie, nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Jeden projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. zł. Środki są przyznawane w drodze konkursu na maksymalnie 12 miesięcy. Łączny budżet działania PoC wynosi ponad 102 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie do 2029 roku co najmniej 140 rocznych projektów badawczych.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 3 sierpnia do 7 września. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. We wtorek, 20 czerwca, odbędzie się spotkanie informacyjne online dotyczące działania Proof of Concept (rejestracja).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)