Aktualności
Konkursy
01 Sierpnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-08-01

We wrześniu startuje druga edycja „Polskiej Metrologii”

Z początkiem września ruszy nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu „Polska Metrologia”. Jego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

Program „Polska Metrologia” został ustanowiony w listopadzie 2021 roku. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. Przewiduje wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

W pierwszym konkursie, którego wyniki ogłoszono przed rokiem, zgłoszono 83 wnioski. Do finansowania skierowano 26 projektów o łącznej wartości 21,2 mln zł. Wśród beneficjentów jest 15 uczelni oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przeważają uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska (po 4 projekty).

Najwięcej środków otrzymał Uniwersytet Morski w Gdyni, który jest liderem konsorcjum opracowującego koncepcję budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w Głównym Urzędzie Miar. Wartość projektu to 1 mln zł. Oprócz tego naukowcy, których projekty zakwalifikowano do finansowania, zajmą się m.in. opracowaniem podstaw metrologicznych terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, analizą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni, metodą i urządzeniem do pomiaru długości startu i lądowania samolotu oraz standaryzacją pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G.

Drugi konkurs w ramach programu „Polska Metrologia” ruszy 4 września. Nabór potrwa do 13 października. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK, źródło: MEiN

 

Dyskusja (0 komentarzy)