Aktualności
Konkursy
01 Marca
Opublikowano: 2022-03-01

Wracają do Polski

Belgia, Niemcy, USA, Holandia, Japonia, Szwajcaria i Wielka Brytania – to z tych krajów przyjadą do Polski laureaci piątej edycji programu Polskie Powroty. Swoje badania prowadzić będzie nad Wisłą w sumie 11 badaczek i badaczy.

Polskie Powroty to jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzięki niemu wyróżniający się polscy naukowcy, którzy dotąd rozwijali kariery naukowe za granicą, otrzymują dogodne warunki pracy na krajowych uniwersytetach oraz w instytutach naukowych i badawczych. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty adaptacji miejsca pracy i przesiedlenia powracającego naukowca. Dzięki współpracy NAWA z Narodowym Centrum Nauki dostępny jest również tzw. komponent badawczy, czyli grant startowy przeznaczony na koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych. Dzięki temu Polskie Powroty otwierają przed uczonymi możliwości osiągnięcia samodzielności naukowej, często konkurencyjne wobec warunków, jakie mieli nawet w najbardziej prestiżowych ośrodkach na świecie.

Programy NAWA służą zwiększeniu potencjału polskiej nauki poprzez umiędzynarodowienie. Zależy nam na tym, by nie tylko dawać szansę naszym naukowcom na zdobywanie międzynarodowych doświadczeń w najlepszych ośrodkach na świecie, ale też umożliwiać tym, którzy już rozwinęli swoje kariery za granicą, powroty do Polski. Chcemy, by zyskali stabilne warunki pracy w kraju, żeby mogli jak najlepiej wykorzystać zdobyte doświadczenie i sieci kontaktów oraz zbudować własne zespoły badawcze – podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W piątej edycji spośród 51 wniosków finansowanie swoich badań uzyskało 5 badaczek i 6 badaczy. Troje laureatów przyjedzie z Belgii, po dwoje z Niemiec i USA, po jednym z Holandii, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Na miejsce realizacji swoich projektów wybrali: Uniwersytet Jagielloński (2) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2), Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Matematyczny PAN.

Jeśli chodzi o dyscypliny, w których prowadzą badania tegoroczni laureaci, najwięcej osób – po 2 – zajmuje się naukami chemicznymi i biologicznymi. Poza tym finansowanie uzyskały projekty z zakresu matematyki, nauk fizycznych, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, nauk o ziemi i o środowisku, a także języków i literatury.

Łączny budżet tej edycji Polskich Powrotów wyniósł ponad 17,5 mln zł.

MK, źródło: NAWA

Lista laureatów

Dyskusja (0 komentarzy)