Aktualności
Konkursy
30 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-30

Wręczono certyfikaty „Uczelnia Liderów”

Politechnika Śląska i Akademia Morska w Szczecinie, jako jedyne z publicznych szkół wyższych, otrzymały w tym roku certyfikat „Uczelnia Liderów”. Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 rektorów, dziekanów i innych menedżerów nauki, reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Uroczysta gala X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych odbyła się 29 czerwca w zabytkowym, industrialnym patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Najważniejszym jej punktem było wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów 2020” oraz wyróżnień nadzwyczajnych przyznanych m.in. za wysoką jakość studiów, nowatorskie działania w dziedzinie budowania kooperacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz najwyższą liczbę punktów rankingowych uzyskanych w tegorocznym konkursie. Reprezentanci nagrodzonych uczelni – oprócz pamiątkowych certyfikatów – otrzymali również dokumenty zawierające uzasadnienie przyznania wyróżnień, sporządzone na podstawie opinii ekspertów, zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej.

Lista tegorocznych laureatów:

PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE

 • Politechnika Śląska
 • Akademia Morska w Szczecinie

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

UCZELNIE NIEPUBLICZNE (magisterskie)

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Warszawska Szkoła Zarządzania- Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Polonijna w Częstochowie

UCZELNIE NIEPUBLICZNE (licencjackie)

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI

 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
 • Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
 • Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– Uczelniom wyróżnionym w konkursie trzeba oddać wielki szacunek za to, jak uczą kreatywność, w jaki sposób kształtują postawy innowacyjne, przedsiębiorcze, krytyczne wobec rzeczywistości. Za to, jak modelują osobowości, charaktery i temperamenty młodych ludzi, jak radzą sobie z zaszczepianiem w osobowościach studentów zdolności do elastycznego reagowania na zjawiska, procesy i trendy wokół nich. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” nabierają dziś zupełnie nowego znaczenia – są potwierdzeniem cywilizacyjnej roli wyróżnionych szkół wyższych i ich wybitnej skuteczności w wypełnianiu zadań, jakie przed nauką i dydaktyką akademicką stawia współczesny świat. Tak jak nasi laureaci są liderami w kształceniu liderów zmiany społecznej, tak ich absolwenci stają się kapitałem, bez którego współczesny, płynny świat nie przetrwa. Tego sukcesu gratuluję certyfikowanym uczelniom – mówiła Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dokonując aktu wręczenia przyznanych Znaków Jakości.

Z okazji X edycji przyznano także Wyróżnienie Specjalne „Akademicki Oscar” dla uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Certyfikaty Srebrne nadano uczelniom, które po raz trzeci uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Certyfikaty Złote przyznano uczelniom, które po raz szósty uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Certyfikaty Platynowe trafiły do uczelni, które po raz ósmy uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” dla uczelni, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych:

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Najwyższa Jakość Studiów” otrzymały szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Aurea Praxis” dla menedżerów nauki wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej:

 • prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymały uczelnie, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej studentów i współpracy z otoczeniem społecznym od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego:

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

źródło: www.uczelnia-liderów.pl

Fotoreportaż z Gali
  

Dyskusja (0 komentarzy)