Aktualności
Konkursy
22 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-22

Wręczono granty Naukowej Fundacji Polpharmy

Badacze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zostali laureatami tegorocznych grantów Naukowej Fundacji Polpharmy. 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, organizowany od 2002 roku, jest najważniejszym programem Fundacji. Tematem jego XX edycji był „Covid -19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”. Na konkurs wpłynęły 22 wnioski. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu dwóch grantów. Łączny koszt realizacji obu nagrodzonych projektów to ponad 1,1 mln zł.

Laureatami zostali:

  • dr hab. n. med. Anna Wardowska – Katedra i Zakład Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego („Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2”), koszt realizacji projektu: 518 400 zł;

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE – ang. systemic lupus erythematosus) jest systemową chorobą
autoimmunologiczną, której objawy mogą dotyczyć każdego narządu, przy czym najczęstszą manifestacją
są zmiany w nerkach. Pacjenci cierpiący na tę chorobę muszą przyjmować leki silnie hamujące działanie komórek immunologicznych. Skutkiem samej choroby, jak i stosowanego leczenia jest osłabiona odpowiedź na czynniki infekcyjne. Pacjenci z SLE mogą znajdować się w grupie zwiększonego ryzyka samej infekcji SARS-CoV-2, jak również jej cięższego przebiegu.

Celem naszego projektu jest zbadanie, jak infekcja wirusem SARS-Cov-2 wpływa na działanie układu immunologicznego u pacjentów z nerkową postacią tocznia układowego. Zamierzamy sprawdzić, jak zmienia się zachowanie komórek układu immunologicznego po kontakcie z wirusem oraz czy takie zmiany mają wpływ na przebieg choroby podstawowej. Zakładamy, że uzyskane przez nas dane będą stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla naukowców nauk podstawowych, jak również dla klinicystów. Poznanie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na układ immunologiczny chorych z SLE przybliży nas do poznania mechanizmów jego działania, zdefiniowania markerów rokowniczych oraz stworzy szansę na nakreślenie skutecznego schematu terapeutycznego w przypadku istniejących zaburzeń autoimmunologicznych – podkreśla A. Wardowska.

  • dr hab. n. med. Tomasz Skirecki – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej i Pracownia Cytometrii Przepływowej w Warszawie („Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”), koszt realizacji projektu: 586 320 zł.

Dominującym objawem ciężkiej postaci COVID-19 jest ostra niewydolność oddechowa w przebiegu zapalenia płuc
wymagająca wentylacji mechanicznej lub terapii pozaustrojowych. Wykazano, że w ciężkim przebiegu COVID-19 dochodzi do masywnego włóknienia płuc. Nawet po przechorowaniu ciężkiej postaci COVID-19 pacjenci cierpią na liczne dolegliwości związane z obniżeniem wydolności układu oddechowego i u części z nich stwierdza się w
badaniach radiologicznych i czynnościowych cechy włóknienia. Prawdopodobnie u części z tych chorych włóknienie płuc pozostanie schorzeniem przewlekłym ograniczającym jakość życia.

Planujemy stworzenie nowego, niezakaźnego modelu włóknienia płuc wywołanego przez białka wirusa SARS-CoV2. Model ten umożliwi zarówno bezpieczną pracę, jak i szybką adaptację do badania nowych wariantów wirusa. Po scharakteryzowaniu modelu i zmian zapalnych i włóknienia w płucach będziemy mogli poznać mechanizm odpowiedzialny za rozwój włóknienia płuc w COVID-19, udział poszczególnych typów komórek oraz rolę odpowiedzi zapalnej w tym procesie. Wyniki naszych badań dostarczą nowych narzędzi badawczych, przyczynią się do poznania mechanizmów rozwoju włóknienia płuc i mogą wskazać leki przydatne w zabieganiu rozwoju włóknienia płuc w przebiegu COVID-19 – zapowiada T. Skirecki.

Granty wręczono 21 czerwca podczas Gali w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

W filozofii mojego życia bliska jest mi perspektywa poprawiania. Bycia lepszym. Ścigania się z liderami. Lubię pracować nad sobą, ale lubię też odmieniać rzeczywistość. Możliwość zmiany jest dla mnie motywacją i nadaje sens działania. Wiem, że wielu z Was podziela to podejście do życia. Dziękuję, że dzięki wspólnej pasji możemy brać udział w wartościowym wyścigu – powiedział podczas uroczystości Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Na zakończenie uroczystości wystąpił gość specjalny Linnar Viik, przewodniczący EIT Digital – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były doradca estońskiego rządu ds. informatyzacji i obecnie członek Rady Cyfrowej przy prezydencie Estonii. Tytuł jego wystąpienia – „Trust me, I’m (Robot) Doctor” – jest nawiązaniem do tematu XXI edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji: „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. Jego celem jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)